Mẫu phiếu 620 và 320 hoàn thành giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH

0
2546
Phiếu giao nhận hồ sơ sổ BHXH

Bạn đang tìm hiểu về phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH.Đây là một trong những phiếu giao nhận cần thiết phải có khi thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động. Vậy mẫu phiếu giao nhận hồ sơ BHXH gồm những mẫu gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết “Mẫu phiếu 620 và 320 hoàn thành giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH

Mẫu phiếu 620 hoàn thành giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH

Số Hồ sơ: 301/……………/SO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH và BHTN (bao gồm xác nhận cho người tham gia dừng đóng BHXH và BHTN tại một đơn vị; đóng BHXH tự nguyện. Người lao động đi làm theo hợp đồng có thời gian ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc)

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 7 ngày)
1. Tên cá nhân/đơn vị: ………………………………………………………………  Mã đơn vị: ……….
2. Điện thoại: ………………………………………………………………………….  Email: ………………
3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ……………………………………

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

Điều kiện: áp dụng đối với sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát và in tờ rời đến năm 2016 hoặc sổ BHXH đã được bảo lưu đơn vị trước đó nếu tiếp tục tham gia tại đơn vị sau. Đơn vị đã hoàn tất thủ tục báo giảm và Cá nhân/Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ và BNN

 

1.

Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 1 sổ/người)Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 1 tờ bìa/người)

2.

Các tờ rời sổ BHXH.

3.

Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 1 bản/người)

 

Lưu ý:
1. Thủ tục nộp hồ sơ:

  • Đối với sổ BHXH (mẫu cũ) chỉ ghi, xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN đến tháng 12/2009. Từ tháng 01/2010 không cần ghi sổ BHXH (mẫu cũ).
  • Mục 3: áp dụng đối với trường hợp đơn vị đã giải thể hay phá sản đã có căn cứ pháp lý và tất toán thu BHXH.

2. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ tính thêm 2 ngày cho mỗi lượt.
Ngày trả kết quả : .…./…../20….… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị và cá nhân chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ của phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH vào kho lưu trữ).

……………, ngày…… tháng…… năm……
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)


Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

Mẫu phiếu 620 giao nhận hồ sơ sổ BHXH

Mẫu phiếu 320 hoàn thành giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH

Số Hồ sơ: 627/……………/SO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN. Trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ).
Điều kiện: Áp dụng khi phát sinh trường hợp người lao động dừng đóng BHXH và BHTN (nghỉ việc, hưởng chế độ,….) mà sổ BHXH của người lao động đang được cơ quan BHXH rà soát.
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 5 ngày)

  1. Tên đơn vị: ………………………. Mã đơn vị:…………………………………….
  2.  Điện thoại: ………………………. Email: …………………………………………
  3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ……………………………………………………………………………………………..
STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng
1. Phiếu yêu cầu xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN cho người lao động (mẫu số 2a, 2 bản)  

Lưu ý:

  • Phiếu yêu cầu (mẫu số 2a) đơn vị lập cần ghi đầy đủ thông tin: mã số bưu gửi hay phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH số 626 (hoặc phiếu GNHS 320 cũ), tổng số lượng sổ BHXH cần xác nhận,… để tiện cho cơ quan BHXH trích lục sổ BHXH.
  • Nếu nộp hồ sơ hay nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 2 ngày cho mỗi lượt.

 Ngày trả kết quả: .…./…../20….….
                                                             ……………, ngày…… tháng…… năm……
                    Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                   Người nộp hồ sơ
                         (Ký, ghi họ tên)                             (Ký, ghi họ tên)
 
XEM THÊM: Hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH – Lưu ý quan trọng bạn cần biết

Tóm lại vấn đề

Với những chia sẻ về phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ BHXH mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Hy vọng sẽ giúp ích được mọi người trong việc hiểu hơn về phiếu giao nhận hồ sơ sổ BHXH

5/5 - (100 bình chọn)