Home Chưa phân loại Máu Nhiễm Mỡ Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Máu Nhiễm Mỡ Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Máu nhiễm mỡ được gọi là Hyperlipidemia, có phiên âm cách đọc là /ˌhaɪ.pər.lɪp.ɪˈdiː.mi.ə/.

Máu nhiễm mỡ “Hyperlipidemia” là tình trạng mà cơ thể sản xuất hoặc hấp thụ quá nhiều chất béo, đặc biệt là cholesterol và triglycerides. Điều này có thể gây tắc nghẽn các mạch máu và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “máu nhiễm mỡ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Cholesterol: Cholesterol
 2. Triglycerides: Triglycerides
 3. High-density lipoprotein (HDL): Lipoprotein có mật độ cao
 4. Low-density lipoprotein (LDL): Lipoprotein có mật độ thấp
 5. Atherosclerosis: Atherosclerosis
 6. Cardiovascular disease: Bệnh tim mạch
 7. Arteries: Động mạch
 8. Fatty deposits: Gốc béo
 9. Dyslipidemia: Sự rối loạn lipid
 10. ApoB (Apolipoprotein B): ApoB (Apolipoprotein B)

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Hyperlipidemia” với nghĩa là “máu nhiễm mỡ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. High levels of cholesterol and triglycerides in the bloodstream may indicate hyperlipidemia.
  => Các mức độ cao về cholesterol và triglyceride trong máu có thể là dấu hiệu của máu nhiễm mỡ.
 2. Hyperlipidemia is a condition characterized by elevated levels of lipids, including cholesterol and triglycerides.
  => Máu nhiễm mỡ là một tình trạng đặc trưng bởi mức độ lipid cao, bao gồm cholesterol và triglyceride.
 3. People with hyperlipidemia may be at a higher risk of developing cardiovascular diseases.
  => Những người mắc máu nhiễm mỡ có thể có nguy cơ cao hơn về các bệnh tim mạch.
 4. Managing hyperlipidemia often involves lifestyle changes, such as adopting a healthy diet and regular exercise.
  => Kiểm soát tình trạng máu nhiễm mỡ thường liên quan đến việc thay đổi lối sống, chẳng hạn như áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.
 5. Patients with hyperlipidemia may be prescribed medications to help control lipid levels.
  => Bệnh nhân mắc máu nhiễm mỡ có thể được kê đơn thuốc để hỗ trợ kiểm soát mức độ lipid.
 6. Regular blood tests are essential for monitoring lipid levels in individuals with hyperlipidemia.
  => Các xét nghiệm máu định kỳ là quan trọng để theo dõi mức độ lipid ở những người mắc máu nhiễm mỡ.
 7. Dietary modifications can play a crucial role in the management of hyperlipidemia.
  => Sửa đổi chế độ ăn có thể đóng vai trò quan trọng trong quản lý máu nhiễm mỡ.
 8. Hyperlipidemia may contribute to the formation of plaques in the arteries, leading to atherosclerosis.
  => Máu nhiễm mỡ có thể góp phần vào việc hình thành bệnh mạch ở động mạch, dẫn đến xơ vữa động mạch.
 9. Genetics can influence the likelihood of developing hyperlipidemia, but lifestyle factors also play a significant role.
  => Yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển máu nhiễm mỡ, nhưng yếu tố lối sống cũng đóng vai trò quan trọng.
 10. Educating individuals about the risks of hyperlipidemia is crucial for prevention and early intervention.
  => Việc giáo dục người dân về những rủi ro của máu nhiễm mỡ là quan trọng để ngăn chặn và can thiệp sớm.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM