Mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất dùng được cho nhiều trường hợp

0
1763
Mẫu hợp đồng thuê xe

Bạn muốn tìm mẫu hợp đồng thuê xe? Hợp đồng cho thuê xe (ô tô, xe máy…) được xem là một dạng hợp đồng dịch vụ, là hợp đồng mà bên thuê và bên cho thuê xe cùng nhau thỏa thuận. Có thể dùng cho những nhu cầu khác nhau như thuê xe cá nhân, thuê xe du lịch,…. Vậy hãy cùng JES tìm hiểu rõ hơn trong bài viết “Mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất dùng được cho nhiều trường hợp” dưới đây.

Hợp đồng thuê xe được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE 
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……., tại ……………………………………., chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là Bên A)  
Ông: ………………………………….Sinh năm: …………………………………………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..
Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………
Bà: ………………………………….Sinh năm: …………………………………………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. do ……………….. cấp ngày ………………..
Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………
BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là Bên B) ………………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……….., do sở kế hoạch và đầu tư ………..cấp, đăng ký lần đầu ngày ………..đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày……….
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………..
Đại diện bởi ông/bà: ……………………………Chức vụ: ……………………………
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..
Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết mẫu hợp đồng thuê xe ôtô với những điều khoản cụ thể như sau:
Điều 1Đặc điểm và thỏa thuận thuê xe
Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê và bên B đồng ý thuê xe ô tô/xe máy có đặc điểm sau đây:
Nhãn hiệu: ………………… Số loại:…………………………………………………………
Loại xe:…………………Màu Sơn: …………………………………………………………
Biển số máy:……….. Số khung……………………………………………………………….
Số chỗ ngồi:……….. Đăng ký xe có giá trị đến ngày:………………………………….
Xe ô tô/xe máy có biển số ………………… theo giấy đăng ký ô tô số………………… do ………………… cấp ngày………………… đăng ký lần đầu ngày…………………được mang tên………………… tại địa chỉ:…………………
Giấy chứng nhận kiểm định số …………………do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số…………………, Cục đăng kiểm Việt Nam cấp ngày……………………………………
Bên A cam đoan trước khi ký bản mẫu hợp đồng thuê xe này, xe ô tô nêu trên:

 • Không có tranh chấp về quyền sở hữu/sử dụng;
 • Không bị ràng buộc bởi bất kỳ Hợp đồng thuê xe ô tô nào đang có hiệu lực.

Bên B cam đoan: Bên B được cấp giấy phép lái xe hạng …………………số …………………có giá trị đến ngày …………………(nếu bên B với tư cách cá nhân)
Điều 2. Thời hạn thuê xe ô tô
Thời hạn thuê là………………… tháng kể từ ngày mẫu hợp đồng thuê xe này được ký kết
Điều 3. Mục đích thuê
Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích …………………
Điều 4: Giá thuê và phương thức thanh toán

 1. Giá thuê tài sản nêu trên là: …………………VNĐ/………………… (Bằng chữ:………………… đồng trên một ………………… trả bằng tiền Việt Nam hiện hành.
 2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng…………………và Bên B phải thanh toán cho Bên A số tiền thuê xe ô tô nêu trên vào ngày …………………
 3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XEM THÊM: Hợp đồng mua bán xe ô tô, xe máy đúng quy định của pháp luật
Điều 5: Phương thức giao, trả lại tài sản thuê
Hết thời hạn thuê nêu trong mẫu hợp đồng thuê xe, Bên B phải giao trả chiếc xe ô tô trên cho Bên A.
Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Bên A
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

 • Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;
 • Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê;
 • Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong mẫu hợp đồng thuê xe này;

2. Bên A có quyền sau đây:

 • Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;
 • Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

 • Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A;
 • Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;
 • Không trả tiền thuê trong ……….. tháng liên tiếp;
 • Sử dụng tài sản thuê không đúng công dụng; mục đích của tài sản;

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền của Bên B
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây

 • Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;
 • Chịu toàn bộ chi phí liên quan đến chiếc xe trong quá trình thuê. Trong quá trình thuê xe mà Bên B gây ra tai nạn, hỏng hóc xe thì Bên B phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Bên A và chịu trách nhiệm sửa chữa, phục hồi nguyên trạng xe cho Bên A.
 • Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;
 • Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận trong mẫu hợp đồng thuê xe này;
 • Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không được thay đổi tình trạng tài sản, kông được cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý của Bên A;

2. Bên B có các quyền sau đây

 •  Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;
 • Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận;
 •  Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu: Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B. Hoặc bên A giao tài sản thuê không đúng đắc điểm, tình trạng như mô tả tại Điều 1 Hợp đồng;

Mẫu hợp đồng thuê xe máy mới nhất
Điều 8: Cam đoan của các bên
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan trong mẫu hợp đồng thuê xe:
1. Bên A cam đoan:

 • Xe ô tô/xe máy nêu trên hiện tại thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp, không bị ràng buộc d­ưới bất cứ hình thức nào bởi các giao dịch đang tồn tại  như: Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn vào doanh nghiệp hay bất kỳ một quyết định nào của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền nhằm hạn chế quyền định đoạt của Bên A;
 • Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe ô tô nêu trên này là hoàn toàn đúng sự thật;
 • Việc giao kết mẫu hợp đồng thuê xe này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Không bỏ sót thành viên nào cùng có quyền sở hữu xe ô tô nêu trên để ký Hợp đồng này; Nếu có bất kỳ một khiếu kiện nào của thành viên cùng có quyền sở hữu xe ô tô trên bị bỏ sót thì Bên A ký tên/điểm chỉ trong Hợp đồng này xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả việc phải mang tài sản chung, riêng của mình để đảm bảo cho trách nhiệm đó;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong bản Hợp đồng này;

2. Bên B cam đoan:

 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 • Những thông tin pháp nhân, nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Việc giao kết mẫu hợp đồng thuê xe ô tô này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;

3. Hai bên cam đoan:

 • Tại thời điểm ký kết hợp đồng thuê xe, các bên hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cam đoan đã biết rõ về nhân thân và thông tin về những người có tên trong Hợp đồng này.
 • Nếu có thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện dẫn đến Hợp đồng vô hiệu (kể cả vô hiệu một phần) thì các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Các bên cam kết mọi giấy tờ về nhân thân và tài sản đều là giấy tờ thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên giá trị pháp lý và không bị tẩy xóa, sửa chữa. Nếu sai các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả việc mang tài sản chung, riêng để đảm bảo cho lời cam đoan trên.

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

 • Nếu vì một lý do không thể khắc phục được mà một trong hai bên muốn chấm dứt mẫu hợp đồng thuê xe trước thời hạn, thì phải báo cho bên kia biết trước ……….. tháng
 • ………… tháng trước khi hợp đồng này hết hiệu lực, hai bên phải cùng trao đổi việc thanh lý hợp đồng; Nếu hai bên muốn tiếp tục thuê xe ô tô thì sẽ cùng nhau ký tiếp hợp đồng mới hoặc ký phụ lục gia hạn hợp đồng.
 • Hai bên đều đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ vào Hợp đồng này.
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ sung phải được cả hai bên lập thành văn bản;

Mẫu hợp đồng thuê xe này được lập thành ……….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……….. bản làm bằng chứng.

BÊN CHO THUÊ                                                           BÊN THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)                                                (ký và ghi rõ họ tên)

Tóm lại vấn đề mẫu hợp đồng thuê xe

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê xe dùng được cho nhiều trường hợp tùy theo nhu cầu của bạn. Có thể dùng khi bạn cần thuê xe ô tô đi du lịch, thuê xe cá nhân, thuê xe doanh nghiệp, thuê xe máy,…. Hi vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết mà bạn đang tìm kiếm.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here