Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ ngắn gọn và đúng quy định nhất

0
28112
Hợp đồng thuê nhà trọ

Bạn đang tìm mẫu hợp đồng thuê nhà trọ? Bởi hiện nay, việc thuê nhà trọ rất phổ biến và được rất nhiều người áp dụng. Để đảm bảo hai bên thực hiện đúng thỏa thuận, hợp đồng này chính là văn bản cần thiết nhất. Nhưng làm sao để  soạn mẫu hợp đồng đúng quy định nhất? Tất cả những thông tin bạn cần biết đều được JES tổng hợp trong bài viết “Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ ngắn gọn và đúng quy định nhất” dưới đây.

Hợp đồng thuê nhà trọ được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ
Hôm nay, ngày …… tháng …. năm ……..; tại địa chỉ: ……………………….
Chúng tôi gồm:
1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):
Ông/bà: ……………………………………………Sinh ngày: ………………….
Nơi đăng ký HK: ……………………………………………………………………..
CMND số: …………………. cấp ngày …./…./……. tại:…………………………
Số điện thoại:………………………………………………………………………
2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):
Ông/bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………..
Nơi đăng ký HK thường trú: ……………………………………………………..
Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: ………………………
Số điện thoại:………………………………………………………………………
Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất nội dung trong hợp đồng thuê nhà trọ như sau:
Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: …………………………………………….
Giá thuê: …………………. đ/tháng
Hình thức thanh toán: ………………………………………………………………………………………..
Tiền điện …………..….đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.
Tiền nước: ………….đ/người thanh toán vào đầu các tháng.
Tiền đặt cọc:……………………………………………………………………….
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …… tháng …… năm 20…. đến ngày ….. tháng …. năm 20….

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm của bên A:
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng thuê nhà trọ này
Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.
Trách nhiệm của bên B:

 • Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.
 • Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.
 • Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.
 • Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).
 • Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.
 • Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

TRÁCH NHIỆM CHUNG

 • Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.
 • Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.
 • Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
 • Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 • Nếu sự vi phạm hợp đồng thuê nhà trọ đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                     ĐẠI DIỆN BÊN A

Hợp đồng thuê nhà trọ theo mẫu

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ cập nhật mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

——-oOo——-

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ
BÊN A: BÊN CHO THUÊ
Họ và Tên: ……………………………………………………………………………………………………
Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….
CMND: …………………………………………. Ngày cấp: ………………………. Nơi cấp: ………..
Thường Trú: …………………………………………………………………………………………………
BÊN B: BÊN THUÊ NHÀ
Họ và Tên: …………………………………………………………………………………………………..
Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….
CMND: …………………………….. Ngày cấp: ………………………….. Nơi cấp: …………………
Thường Trú: …………………………………………………………………………………………………
Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau:
Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng thuộc nhà số …………………………………………..
Thời hạn thuê nhà là …. tháng kể từ ngày …….
Gía tiền thuê nhà là …………….. đồng/tháng (Bằng chữ:……………………………)
Tiền thuê nhà bên B thanh toán cho bên A từ ngày ….. Tây hàng tháng.
Bên B đặt tiền thế chân trước ……………… đồng (Bằng chữ: ……………………) cho bên A. Tiền thế chân sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê khi hết hợp đồng thuê căn hộ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.
Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại nhà) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã thế chân.
Bên B ngưng hợp đồng thuê nhà trọ trước thời hạn thì phải chịu mất tiền thế chân.

Điều 1: Trách nhiệm bên A.

Giao nhà, trang thiết bị trong nhà cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.
Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.

Điều 2: Trách nhiệm bên B.

 • Sử dụng đúng mục đích thuê nhà, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.
 • Trả tiền thuê nhà hàng tháng theo mẫu hợp đồng thuê nhà trọ
 • Đồ đạt trang thiết bị trong nhà phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.

Điều 3: Điều khoản chung.

 • Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.
 • Hợp đồng thuê nhà trọ này được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 • Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
…….., ngày…tháng…năm…
BÊN A
 

BÊN B
 

Mẫu hợp thuê nhà trọ

Những lưu ý bạn cần biết khi soạn hợp đồng thuê nhà trọ

 • Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.
 • Thông tin trong hợp đồng thuê nhà trọ phải được điền chính xác, đầy đủ.
 • Trong văn bản thỏa thuận hợp đồng, người viết phải trình bày rõ về các vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê nhà và đất: bất động sản cho thuê, thời hạn cho thuê, giá thuê, cách thức thanh toán tiền thuê,…
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

XEM THÊM: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

Tóm lại vấn đề

Trên đây là những mẫu hợp đồng thuê nhà trọ được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Những lưu ý cần thiết để soạn hợp đồng đúng quy định nhất. Hi vọng những thông tin mà JES tổng hợp sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc soạn hợp đồng thuê nhà trọ.

3.4/5 - (174 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here