Mẫu giấy xác nhận lương cập nhật đúng quy định

0
1635
Giấy xác nhận lương

Giấy xác nhận lương (còn được gọi là giấy xác nhận thu nhập) là loại giấy tờ được dùng để chứng minh tài chính hay xác định mức thu nhập thực tế, mức lương được nhận hàng tháng của cá nhân ở doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức.

Giấy xác nhận lương dùng trong mọi lĩnh vực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi (1): Ban Giám đốc Công ty………………………………… ………………………..
Họ và tên:…………………………………… ……………………………………………………
Ngày tháng năm sinh: ……………………………… …………………………………………
Số CMND:………… …………. Cấp ngày:……… ……… Nơi cấp:……………. ……………
Địa chỉ thường trú:………………………………. ………………………………………………
Số điện thoại:……………………………………… …………………………………………….
Hiện đang công tác tại:
Công ty (2):………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ (3): ………………………………………………………………………………………
Điện thoại (4):…………………………………….Fax:…………………………………………
Vị trí công tác (5):………………………………………………………………………………..
Chức danh/chức vụ (6):………………………………………………………………………….
Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):
…. Không xác định thời hạn
….. Xác định thời hạn 01 năm
….. Xác định thời hạn 02 năm
….. Xác định thời hạn 03 năm
….. Khác (7) (ghi rõ): …………………………………………………………………………….
Thời gian công tác: Từ ngày ……../……/…….. đến nay.
Thu nhập hàng tháng:
Loại thu nhập (đánh dấu “x”):
…… Trước thuế
…… Sau thuế
Mức thu nhập:
Lương chính (8): ……………………………………………………………….đồng/tháng
Thu nhập khác (9):……………………………………………………………….đồng/tháng
Diễn giải nguồn thu nhập khác (10):……………..…………………………………………………….…
Thu nhập 03 tháng gần nhất:
Tháng ……../………: ………………………… …………………….………………………đồng/tháng
Tháng ……../………: ………………………… …………………….………………………đồng/tháng
Tháng ……../………: ……………………………. …………………………………………đồng/tháng
Hình thức trả lương (đánh dấu “x”):
…… Tiền mặt
…… Chuyển khoản
Lý do xin xác nhận (11):
……………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trong giấy xác nhận lương là chính xác và nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.
Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
…………, ngày … tháng … năm ……

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Giấy xác nhận lương

1. Phụ thuộc vào việc người lao động đó đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan và tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
2. Tương tự mục (1) của giấy xác nhận lương, có thể là doanh nghiệp, cơ quan hoặc có thể tổ chức. Tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan và tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc là Quyết định thành lập.
3. Ghi đúng địa chỉ trụ sở dựa theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc dựa vào Quyết định thành lập.
4. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức.
5. Ghi cụ thể phòng, ban và bộ phận làm việc của người khai.
6. Ghi cụ thể chức danh, hay chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên, nhân viên,…
7. Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…
8. Mức lương chính theo hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,…
9. Ghi chính xác tổng những khoản thu nhập khác ngoài mức lương chính theo hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, hay phân công nhiệm vụ vào giấy xác nhận lương.
10. Người khai diễn giải chi tiết nguồn gốc của những khoản thu nhập khác, có thể là phụ cấp (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp xăng xe, nhà ở,…), doanh số, tiền hoa hồng, lương tăng ca và thưởng,…
11. Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận ví dụ như: chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, chứng minh tài chính, khả năng nhận nuôi con nuôi, làm hồ sơ định cư ở nước ngoài, vay vốn ngân hàng hay xác nhận thu nhập khi tranh chấp quyền nuôi con,…
Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu xác nhận bảng lương đúng quy định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN BẢNG LƯƠNG
Họ và tên:…………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….
Số CMND:…………………………………………………………………………………………..
Hiện đang làm việc tại:………………………………………………………………………….
Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………………………………………………………….
Bộ phận:…………………….. Chức vụ:………………………………………………………
Hợp đồng lao động   : o Thời vụ                     o Thời hạn 1 năm  o Thời hạn 2 năm
o Thời hạn 3 năm        o Không xác định thời hạn o Khác……
Thời hạn hiệu lực: Từ …/…./……. Ngày vào làm việc: …./…./……

  PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG …. NĂM ….

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên ……………………………….. ……………….
Phòng ban …………………………. ……………………..
Số ngày công ………………………….. ……………………..
Ngày nghỉ bù …………………………. ………………………
Ngày nghỉ không tính phép …………………………. ………………………
Ngày nghỉ hưởng lương ………………………….. …………………….
Ngày nghỉ tính phép …………………………. ………………………
Mức lương …………………………. ……………………….
Tổng tiền lương  Lương cơ bản …………………………. ……………………….
 Lương hiệu quả …………………………. ……………………….
 Lương làm thêm giờ …………………………. ……………………….
 Các khoản cộng lương …………………………. ……………………….
 Các khoản trừ lương …………………………. ……………………….
 Phụ cấp điện thoại …………………………. ……………………….
 Phụ cấp ăn ca …………………………. ……………………….
 Công tác phí …………………………. ……………………….
 Tổng thu nhập …………………………. ……………………….
Tạm ứng lương kỳ I …………………………. ……………………….
Các khoản phải khấu trừ vào lương  BHXH (7%) …………………………. ……………………….
 BHYT (1.5%) …………………………. ……………………….
 BHTN (1%) …………………………. ……………………….
 Truy thu …………………………. ……………………….
 Thuế TNCN …………………………. ……………………….
 Tổng …………………………. ……………………….
Thực lĩnh …………………………. ……………………….
Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………………………………….
………….., ngày……tháng…..năm……..
Xác nhận của công tyXác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi viết bảng xác nhận lương

Ghi cụ thể thời gian làm giấy xác nhận lương từ khi nào đến khi nào?
Ghi rõ các khoản lương thực nhận, lương cơ bản và phụ cấp, thưởng nếu có.
Ghi rõ cần xác nhận lương nhằm mục đích gì: vay ngân hàng hay xác nhận khả năng tài chính, chứng minh tài chính…
Tốt nhất nên liên hệ với đơn vị yêu cầu xác nhận để làm rõ những thông tin cần xác nhận để sử dụng biểu mẫu chính xác, và đỡ mất thời gian.
XEM THÊM: Cập nhật mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Tùy vào nhu cầu của từng cá nhân mà người lao động sẽ dùng đến mẫu giấy xác nhận lương. Hy vọng với bài viết này, sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

5/5 - (100 bình chọn)