Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN cập nhật mới nhất

0
1376
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Bạn đang tìm hiểu về mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN được cập nhật nội dung mới nhất. Hiện nay, người có thu nhập từ tiền công, tiền lương có thể ủy quyền cho công ty để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Để công ty quyết toán thuế theo đúng quy định, cá nhân cần chuẩn bị sẵn mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về các nội dung liên quan đến vấn đề này.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….
Tên tôi là: (1) ……………………………….. Quốc tịch:………………………………………
Mã số thuế: (2)…………………………………………………………………………………….
☐ Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ………………………………………………………………………………………………….. ; (3)
☐  Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không vượt quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả lại thu nhập khấu trừ tại nguồn; (4)
Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. (Mã số thuế:………………….) thay mặt cho tôi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm ……….. với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có nguồn thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
                                                 …………, ngày 18 tháng 02 năm 2020
                                                                    NGƯỜI ỦY QUYỀN
                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN viết sẵn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm 2019
Tên tôi là: Hoàng Quang N             Quốc tịch: Việt Nam
Mã số thuế: 8101xxx928
☒ Năm 2019 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển X&XYViệt Nam.
☐ Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  ……………………………………………………………………………………………………………….và có thu nhập vãng lai ở những nơi khác bình quân tháng trong năm không vượt quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.
Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển X&XY Việt Nam (Mã số thuế: 0105xxxx829) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019 với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra có phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành./.
                                                        Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020
                                                                        NGƯỜI ỦY QUYỀN
                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn ghi giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

(1) Ghi chính xác họ tên, quốc tịch cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
(2) Mã số thuế: Cá nhân ghi chính xác và cụ thể mã số thuế thu nhập cá nhân.
xem thêm: Tìm mã số thuế cá nhân khi quên? Làm sao tra cứu lại mã số
(3) Tích vào ô vuông nếu chỉ có nguồn thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty cần ủy quyền.
(4) Năm 2019 nếu có chịu thuế ở đơn vị khác (với người lao động có từ 2 nơi làm việc trở lên) và cam kết là đơn vị đó đã thực hiện khấu trừ thuế.
Trên thực tế, kế toán doanh nghiệp sẽ in mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN, đồng thời phát cho nhân viên trong công ty để thực hiện việc ủy quyền quyết toán thuế. Người lao đông có nhiệm vụ ghi rõ họ tên, tra cứu, điền chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân và tích vào ô vuông.

Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ có cá nhân người lao động có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công mới được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp) quyết toán thuế thay trong những trường hợp sau:

Trường hợp 1

Cá nhân chỉ có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó ở thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN, kể cả các trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp 2

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một cá nhân, tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó ở thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả các trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm,
Đồng thời có nguồn thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không vượt quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế cho phần thu nhập này.

Trường hợp 3

Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến nơi tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp….

Lưu ý

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện nhiệm vụ ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương mà cá nhân nhận được từ tổ chức và cá nhân trả thu nhập…
Ngoài ra, các cá nhân không có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà có thu nhập chịu thuế nếu không tự mình quyết toán thuế cho cơ quan thuế thì có thể ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng hình thức hợp đồng dân sự theo mẫu hợp đồng sau: Mẫu hợp đồng ủy quyền.
XEM THÊM: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Trên đây là mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN và hướng dẫn cách ghi, cũng như lưu ý những trường hợp được ủy quyền. Hy vọng bài chia sẻ trên đây, sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

5/5 - (100 bình chọn)