Giấy biên nhận tiền theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp

0
3626
Mẫu giấy biên nhận tiền

Giấy biên nhận tiền thường được sử dụng trong những giao dịch dân sự, mua bán. Đây là căn cứ để chứng minh việc các bên đã giao nhận một số tiền nhất định. Nếu trường hợp không may xảy ra giấy biên nhận tiền sẽ là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi và yêu cầu trách nhiệm giữa các bên liên quan. Vậy làm sao để soạn mẫu giấy biên nhận này đúng quy đinh? Hãy cùng JES tham khảo bài viết “Giấy biên nhận tiền theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp” dưới đây.

Mẫu giấy biên nhận tiền cập nhật nội dung mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN
Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:
BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………………………..
Số CMND:…………………………………..Ngày cấp:…………………………………..
Nơi cấp:…………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….
BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):…………………………………..
Số CMND:…………………………………..Ngày cấp:…………………………………..
Nơi cấp:……………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….
Căn cứ vào thỏa thuận về việc mua bán nhà đất theo Hợp đồng đặt cọc số……được lập vào ngày……tại……, bằng giấy biên nhận tiền này xác nhận ông:………… đã  bàn giao số tiền là…………cho bà………………
Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày……tháng……năm……

BÊN GIAO TIỀN

BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN
Tên tôi là:…………………………………………………………
Số CMND:…………Ngà……cấp:…………Nơi cấp:……………………
Địa chỉ:…………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………
Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:……(Viết bằng chữ: …………) theo thỏa thuận.

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Giấy biên nhận tiền

Giấy biên nhận tiền đặt cọc, giấy biên nhận tiền mua đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Tên tôi là:……………………………………………………
Số chứng minh thư:………………Ngày cấp:…………Nơi cấp:……
Địa chỉ:……………………………………………………
Có Bán cho
Ông (Bà):……………………………………………………
Số chứng minh thư:………….Ngày cấp:………….Nơi cấp:………………
Địa chỉ:………………………………………………………………
Tài sản bán là:…………………………………………………………
Số lượng:…………………………..(Bằng chữ:……………………..)
Giá bán:………………(Bằng chữ:…………………………………………)
Tổng giá trị thanh toán:…………………………………………..
(Bằng chữ:………………………………)
Ông (Bà):…………đã đặt cọc:……………………….(Bằng chữ:…………)
cho Ông (Bà):……………………để mua…………………………
Ông (Bà): ………………………. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……………..………….số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày……………………
Ông (Bà)………………………….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:………………..…(Bằng chữ:………………………….) cho Ông (Bà)…………………..….. chậm nhất vào…………………………
Trong trường hợp Ông (Bà)…………………không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc được nêu trong giấy biên nhận tiền này và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

…………., ngày……tháng……….năm ………..

BÊN MUA
 
BÊN BÁN
 

XEM THÊM: Mẫu biên bản cam kết chịu trách nhiệm giữa hai bên mới nhất

Lưu ý về nội dung của giấy biên nhận tiền

Có đầy đủ thông tin của bên giao và bên nhận

Giấy biên nhận tiền phải có đầy đủ nội dung chính xác về thông tin của bên giao và bên nhận. Về họ tên, địa chỉ, chỗ ở hiện tại, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp,… Người soạn văn bản cần phải chú ý đến những thông tin này để ghi chính xác, đầy đủ và sửa chữa nếu như có sai sót.

Có xác nhận của người làm chứng

Giấy biên nhận tiền ngoài những thông tin cần thiết nêu trên thì cần có sự xác nhận của người làm chứng, hay còn gọi là bên thứ ba. Mục đích là giúp hai bên có thể xác minh, chứng thực thông tin một cách chính xác nhất. Bắt buộc phải có chữ ký và họ tên của người làm chứng, đồng thời cam kết những gì mình nói hoàn toàn là sự thật.
Khi có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào xảy ra thì người làm chứng sẽ là người có trách nhiệm làm nhân chứng và khai báo đúng sự thật. Nếu như có sự thông đồng hoặc cố tình gian lận về thông tin thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Số tiền bàn giao là bao nhiêu?

Mục đính chính của giấy biên nhận tiền chính là bên B đã thanh toán, chi trả cho bên A số tiền bao nhiêu? Số tiền này cần phải được ghi rõ bằng chữ để tránh những nhầm lẫn.
 

Giấy biên nhận tiền theo mẫu

Tóm lại vấn đề “Mẫu giấy biên nhận tiền chung cho mọi trường hợp chuẩn nhất”

Trên đây là tổng hợp tất cả những lưu ý bạn cần biết để có thể soạn mẫu giấy biên nhận tiền đúng quy định. Hai mẫu giấy trên đều có thể được sử dụng được cho nhiều trường hợp khác nhau.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + 14 =