Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng được cập nhật mới nhất

0
5952
Đơn xin ra khỏi Đảng

Bạn đang tìm kiếm mẫu đơn xin ra khỏi Đảng được cập nhật nội dung mới nhất. Chúng ta đều biết việc kết nạp Đảng viên mới cần phải trải qua nhiều thủ tục, quy trình khá phức tạp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến một điều ngược lại là đơn xin ra khỏi Đảng và hướng dẫn cách viết đơn theo đúng điều lệ Đảng hiện nay.

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                                             ……, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG
Kính gửi: Chi bộ đảng :……….Đảng bộ xã…………huyện……………..tỉnh…………….
Họ và tên đảng viên:……………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………….
Là đảng viên của chi bộ……………………..Đảng bộ xã…………………………………….
Ngày vào Đảng:…./……/……..; Ngày chính thức kết nạp Đảng:………/……./………..
Số thẻ đảng viên:………………………………………………………………………………….
Tôi xin trình bày với các cấu ủy Đảng nội dung như sau:
………………………………………………………………………………………………………..
(Lưu ý: Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà Đảng viên đưa ra lý do hợp lý của mình, JES.edu chỉ đưa ra một ví dụ mang tính chất tham khảo dưới đây)
 
Tôi là đảng biên chi bộ xóm 5 trực thuộc Đảng bộ xã …, huyện …, tỉnh …. Tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng được … năm, trong …năm liền tôi luôn là Đảng viên hoàn thành tốt, xuất xắc nhiệm vụ, cũng như chưa vi phạm kỷ luật Đảng.
Hiện nay, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn và tôi hiện đang là giáo viên cấp 2, trường THCS xã Giao lạc, bố mẹ chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo, rất cần sự chăm sóc. Tôi hiện có hai con nhỏ cháu lớn 7 tuổi và cháu nhỏ 4 tuổi rất cần được sự chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục thường xuyên của cha mẹ. Trong khi đó, chồng tôi lại hay thường xuyên phải đi làm ăn xa nhà… Chính vì vậy tôi không thể thu xếp được thời gian tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ cũng như tham gia các công tác khác của chi bộ Đảng, Đảng bộ.
Do vậy, Tôi làm đơn xin ra khỏi Đảng này mong cấp Đảng ủy xem xét, cho tôi xin ra khỏi Đảng theo  quy định của điều lệ Đảng để tôi có thể ổn định cuộc sống và tư tưởng hoàn thành tốt công việc mà đơn vị công tác.
Tôi xin hứa khi không đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tôi vẫn phấn đấu tu dưỡng và giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên, tư tưởng của Đảng đã được tôi luyện trong nhiều năm qua. Đồng thời phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                                     Người làm đơn
                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)
                             ĐẠI DIỆN CHI ỦY ĐẢNG BÍ THƯ CHI BỘ ĐẢNG

Các trường hợp ra khỏi Đảng

Đảng viên vi phạm quy định về Điều lệ Đảng

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 8 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc do không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu và không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét và đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên, thì cần làm đơn xin ra khỏi Đảng
Như vậy, nếu Đảng viên vi phạm một trong những quy định trên thì chi bộ xem xét để quyết định xoá tên khỏi danh sách Đảng viên. Theo quy định tại Tiểu mục 11.1, Mục 11 Hướng dẫn 01-HD/TW về quy định một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng thì quy trình xoá tên Đảng viên khỏi danh sách Đảng viên được quy định như sau:
“Đảng viên làm bản tự kiểm điểm, kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên không làm bản kiểm điểm hay không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét và xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện quy trình đề nghị xóa tên đảng viên”

Đảng viên không vi phạm quy định về Điều lệ Đảng, tự nguyện xin ra khỏi Đảng

Căn cứ quy định tại Tiểu 11.2, Mục 11 Hướng dẫn 01-HD/TW về quy định một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng như sau:
“Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với các đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng và sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.”

Thủ tục xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng viên xin ra khỏi Đảng cần phải làm đơn xin ra khỏi Đảng, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng và báo cáo chi bộ;
Chi bộ hay đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng, đồng thời làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên;
Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên và khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.
Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

Mẫu Quyết định cho ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

ĐẢNG BỘ…………………………
ĐẢNG UỶ………………………
Số:…………-QĐ/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……….., ngày …..tháng…..năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Cho ra khỏi Đảng
Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Xét báo cáo ngày..…tháng…năm của chi bộ………………………., Báo cáo số…….-BC/ĐU ngày….tháng….năm…. của Đảng uỷ……………..về việc cho đảng viên xin ra khỏi Đảng;
Xét đơn xin ra khỏi Đảng của đảng viên………… ………… với lý do………………………………..

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Đồng ý cho đảng viên…………………………….., sinh ngày…………..tháng…..năm, kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…..tháng….năm……………….. Quê quán…… ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng huyện uỷ, đảng uỷ……………….., chi bộ………………và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 2
– Lưu hồ sơ quản lý
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XEM THÊM: Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Đơn xin ra khỏi Đảng là mẫu đơn khi Đảng viên có nhu cầu xin ra khỏi Đảng. Hy vọng với bài chia sẻ trên đây, sẽ giúp được bạn đọc hiểu về thủ tục, cũng như các trường hợp cần làm đơn xin ra khỏi Đảng.
 

5/5 - (100 bình chọn)