Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức đúng quy định

0
3997
Đơn xin nghỉ phép công chức

Đơn xin nghỉ phép của công chức, viên chức được sử dụng khi bạn là cán bộ, công chức và có nhu cầu xin nghỉ phép thì cần phải làm đơn xin nghỉ phép nộp cho lãnh đạo đơn vị. Vậy đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức hay viên chức là gì? Theo quy định hiện nay, số ngày nghỉ phép của cán bộ, công chức và viên chức trong năm là bao nhiêu? Cách viết đơn xin nghỉ phép như thế nào cho đúng quy định. Bạn đọc hay cùng mình theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………..…..(1)
Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: ……………………………….
Ngày/Tháng/Năm sinh: …………………………………………… Tại: …………………………………….
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………….(2)
Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………(3)
Nay tôi làm đơn xin nghỉ phép công chức này ……………(4) cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..
Lý do xin nghỉ:……………………………………………………………………………………………………..(5)
Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho…………………………………….(6)
Tại phòng……………………………………………..(7)
Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng theo thời hạn quy định.
Kính mong …………………… (8) giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.
Xin trân trọng cảm ơn!
                                                                 ….., ngày….tháng….năm
                                                                          Người làm đơn
                                                                         (Ký, họ tên)

Hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức

(1), (4), (8): Thường là người lãnh đạo quản lý trực tiếp hoặc là người cần xin phép. Chẳng hạn: Kính gửi Chủ tịch UBND xã B; Kính gửi Trưởng phòng Thống kê huyện C.;
(2): Viết đầy đủ. Chẳng hạn: Đơn vị công tác: Phòng thống kê thuộc UBND huyện Y
(3): Số điện thoại thường dùng hoặc là số điện thoại để liên lạc trong thời gian nghỉ phép;
(5): Lý do làm đơn xin nghỉ phép của công chức, viên chức cần được trình bày rõ ràng và ngắn gọn nhưng phải đầy đủ, thuyết phục. Không lan man dài dòng. Ví dụ: Tôi xin nghỉ kết hôn, tôi xin nghỉ phép để đi du lịch, hay tôi xin nghỉ ốm…
(6): Người trực tiếp nhận bàn giao công việc;
(7): Phòng người trực tiếp về việc nhận bàn giao công việc đang công tác. Thường phải là người cùng bộ phận, làm những công việc liên quan.
Đơn xin nghỉ phép của viên chức

Đơn xin nghỉ phép ban hành theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi: ……………………………..(2)…………………………………………………………………………
Tên tôi là: …………………………………………………………………….………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………….……………………………….
Chức vụ, và đơn vị công tác: ………….……………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn xin nghỉ phép năm …………………… trong thời gian là…………. ngày, kể từ ngày …………….. đến hết ngày ………………………….
Nơi nghỉ phép: ……………………………………….………………………………
Lý do nghỉ phép: …………………………………….………………………………
Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ………………………………………….……….
Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ và tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật chi tiết nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.
Kính đề nghị……………………………………………………………… (2) xem xét và giải quyết.
Số ngày nghỉ phép năm đã được nghỉ:……………………………………………………..ngày.
Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Chữ ký)

Họ và tên

Ghi chú:
(1) Địa danh.
(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ phép.

Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức hay dùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………….
Tên tôi là: ……………………………………….. Nam/nữ: …………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………..
Nay tôi làm đơn xin nghỉ phép công chức, viên chức xin đề nghị Ban lãnh đạo ……………………….. cho tôi được nghỉ phép
Từ ngày: ……..tháng…….năm….. Đến ngày: ……..tháng….năm……….
Lý do: …………………………………………………………………………………………….
Nơi nghỉ phép: ………………………………………………………………………………..
Tôi sẽ bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho bà …………………………. là đồng nghiệp của tôi và làm cùng vị trí với tôi. Bà ………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong suốt thời gian vắng. Kính mong ban giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được nghỉ phép.
Trân trọng.

………, ngày…tháng…năm…
Ban giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ, công chức được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Ngày nghỉ phép của cán bộ, và công chức hiện nay được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Cụ thể, Điều 13 quy định cán bộ, và công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo đúng quy định của pháp luật về lao động.
Theo Điều 111 Bộ luật Lao động 2012, thời gian nghỉ phép được quy định cụ thể như sau:

  • 12 ngày nếu làm việc trong điều kiện sinh sống bình thường;
  • 14 ngày nếu làm việc nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt;
  • 16 ngày nếu làm việc nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt.

Và cán bộ,và công chức cứ mỗi 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm tương ứng thêm 1 ngày.
Ngoài ra, cán bộ và công chức cũng có thể xin nghỉ để kết hôn; con kết hôn; hoặc khi mẹ đẻ, bố đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết hoặc có thể xin nghỉ không lương cũng có thể áp dụng mẫu xin nghỉ phép này.

Trường hợp xin nghỉ phép được hưởng nguyên lương

Ngoài nghỉ phép năm, trong những trường hợp sau cán bộ, công chức và viên chức xin nghỉ cần phải làm đơn xin nghỉ phép của công chức, viên chức sẽ được hưởng nguyên lương:

  • Thời gian được nghỉ là 3 ngày trong các trường hợp người lao động kết hôn; bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ/ chồng, hay mẹ vợ/ chồng,vợ/ chồng/ con chết.
  • Thời gian được nghỉ là 1 ngày trong các trường hợp con ruột người lao động kết hôn;

Trường hợp xin nghỉ phép không hưởng lương

Trong trường hợp cán bộ, công chức và viên chức đã hết ngày phép theo quy định cần thông báo với lãnh đạo cơ quan và đơn vị được xin nghỉ không lương trong trường hợp sau:

  • Thời gian nghỉ là 1 ngày khi ông/ bà, anh/ chị/ em ruột chết, hay bố/ mẹ đẻ/ anh/ chị/ em ruột kết hôn.
  • Thỏa thuận thời gian với lãnh đạo đơn vị trong trường hợp cán bộ công chức, viên chức đi du lịch, hoặc thăm thân ở nước ngoài.

Trường hợp cán bộ, công chức và viên chức nghỉ do tai nạn bất ngờ nhưng không phải là tai nạn lao động hay nghỉ ốm thì đơn vị không trả lương mà làm thủ tục cho người lao động để được Bảo hiểm xã hội chi trả 75% lương cho người lao động đó.
Trường hợp cán bộ, công chức và viên chức nghỉ do tai nạn lao động thì đơn vị sẽ phải trả đủ 100% tiền lương những ngày nghỉ để điều trị và không được phép trừ vào những ngày nghỉ phép của người lao động.
XEM THÊM: Điều kiện thi tuyển công chức theo Luật cán bộ công chức
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Đơn xin nghỉ phép của công chức, viên chức là một trong những mẫu văn bản quan trọng mà cán bộ, công chức, viên chức cần biết. Hy vọng, bài viết này sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích và có giá trị.

5/5 - (100 bình chọn)