Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất

0
3415
Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Bạn đang tìm kiếm về mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được quy định hiện nay. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ được áp dụng cho công dân Việt Nam trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự, công dân có thể xin hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự. Vậy mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây.

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND…………………………………………………………….
Tôi tên là…………………………………….. sinh ngày…………………………………………
Nghề nghiệp……………………………………………………………………………………….
CMND/CCCD số………………ngày cấp………………….nơi cấp……………………………
Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND……………………………xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.
Lý do: …………………………………………………………………….. theo quy định Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).
Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                         ……………….,ngày…../…../….

                                                                        Người làm đơn
                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Một số lưu ý khi soạn thảo đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (Chú ý):

 • Ghi rõ lý do được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dựa vào quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015
 • Giấy tờ có liên quan như là: Giấy xác nhận đang học đại học, Giấy xác nhận con thương binh….
 • Nếu địa phương có sẵn mẫu thì sử dụng mẫu đó cho phù hợp với quy định.

Trường hợp được hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại căn cứ Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về những trường hợp được tạm hoãn và trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

Công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

 • Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân mà không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và cả tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
 • Một con của bệnh binh và người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì cần viết đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 • Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ được kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
 • Có anh, chị hoặc có em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia vào Công an nhân dân;
 • Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học và trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong khoảng thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
 • Người thuộc diện di dân và giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
 • Cán bộ, viên chức, công chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo đúng quy định của pháp luật;

Trường hợp hoãn nghĩa vụ quân sự

Công dân được miễn nghĩa vụ quân sự

 • Con của liệt sĩ và con của thương binh hạng một;
 • Một anh hoặc một em trai của con liệt sĩ; thì cần làm đơn miễn, chứ không làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
 • Một con của thương binh hạng hai và một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam có suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
 • Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân và Công an nhân dân;
 • Công chức, viên chức, cán bộ, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên”.

Đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN
Kính gửi:…………………………………………………………………………………………….
Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………….
Hiện đang ở:……………………………………………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe:………………………………………………………………………………
Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………………………….
Tôi làm đơn này, kính mong ………………………………………………xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.
                                                            …., ngày….…tháng….…năm……
XEM THÊM: Luật nghĩa vụ quân sự – Cập nhật thông tin mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được công dân sử dụng trong một vài trường hợp mà chúng tôi đề cập ở trên. Hy vọng bài viết này, sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích và có giá trị.

5/5 - (100 bình chọn)