Mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn kèm theo những mẫu kiến nghị mới

0
14877
mẫu đơn đề nghị

Trong một số trường hợp, đơn đề nghị, kiến nghị là những mẫu đơn cần thiết khi một cá nhân, tập thể muốn yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện một công việc nào đây. Vì liên quan đến cơ quan Nhà nước nên mẫu văn bản này cần có nội dung phù hợp theo quy định riêng của pháp luật. Và trong bài viết “Mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn kèm theo những mẫu kiến nghị mới” là những mẫu được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Mẫu đơn đề nghị cập nhật nội dung mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc:…………………………….
Kính gửi:……………………………….
Họ và tên tôi là: ……………………………….
Sinh năm: ……………………………….
Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: ……………………………….
Ngày cấp:………………………………..Nơi cấp:……………………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………….
Nơi ở:……………………………….
Tôi viết đơn đề nghị này gửi quý cơ quan giải quyết vấn đề:…………….
Nội dung vụ việc ………………. cụ thể như sau:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Yêu cầu cụ thể:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.
Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– …………………………………………………
– ……………………………….

Người làm đơn đề nghị

(ký và ghi họ tên)
 

Đơn đề nghị theo mẫu mới nhất

Những đơn đề nghị thông dụng nhất

Đơn kiến nghị theo mẫu của Sở Tư Pháp

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị tập thể đúng chuẩn

Quy trình giải quyết đơn kiến nghị

Trình tự

Trách nhiệm

Biểu mẫu/ Kết quả

1

Tiếp nhận đơn
Cán bộ tiếp công dân tiếp nhận tất cả các đơn, bao gồm đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Sở qua các nguồn sau:

  • Nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp công dân
  • Đơn thư gửi trực tiếp đến Lãnh đạo Sở đều chuyển tới phòng thanh tra để xử lý theo quy định.
  • Nhận qua đường bưu điện, qua Bộ phận văn thư; Bộ phận một cửa

Cán bộ được phân công khi nhận được đơn từ tất cả các nguồn chuyển đến có trách nhiệm kiểm tra và xem xét nội dung đơn.
Cán bộ tiếp công dân chỉ nhận đơn có đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Văn thư, cán bộ tiếp công dân

Sổ theo dõi đơn

2

Phân loại đơn:
Cán bộ tiếp công dân tiến hành phân loại, xử lý đơn ngay trong ngày.
Đối với đơn không đủ điều kiện thụ lý: Lưu đơn vào sổ theo dõi.
Đối với đơn đủ điều kiện thụ lý: thực hiện tiếp bước xử lý đơn.

Cán bộ tiếp công dân

Sổ theo dõi đơn

3

Xử lý đơn theo quy định pháp luật:
1. Đơn không thuộc thẩm quyền
Cán bộ tiếp công dân không tiếp nhận các đơn giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những đơn đã được Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp trên giải quyết mẫu đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.

  • Cán bộ tiếp công dân trả lời và hướng dẫn trực tiếp với công dân hoặc thông báo qua điện thoại, có văn bản chỉ dẫn công dân gửi đơn đúng nơi có thẩm quyền giải quyết theo qui định của Luật Khiếu nại hoặc Luật Tố cáo.

2. Đơn thuộc thẩm quyền:
Đối với đơn có đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì Cán bộ tiếp công dân lập Phiếu tiếp nhận đơn thành 02 bản, gửi công dân 1 bản và lưu 01 bản tại Bộ phận tiếp công dân. Sau đó vào Sổ tiếp nhận đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
Xem xét, đề xuất xử lý đơn: Căn cứ vào nội dung, tính chất vụ việc của đơn, cán bộ tiếp dân đề xuất ý kiến xử lý báo cáo lãnh đạo cho ý kiến xử lý

  • Cán bộ tiếp dân
  • Thanh tra sở

Sổ theo dõi đơn

4

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, đơn vị được phân công tiến hành xử lý
Lưu ý: Việc xử lý đơn được cập nhật, ghi chép đầy đủ trong Sổ theo dõi xử lý đơn .
Sổ theo dõi đơn

5

Theo dõi việc xử lý đơn:
Cán bộ xử lý đơn theo dõi kết quả xử lý đơn để phục vụ cho công tác tiếp công dân, tổng hợp, báo cáo;
Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng đôn đốc các phòng ban chức năng giải quyết đơn kiến nghị của công dân

Cán bộ tiếp công dân

Sổ theo dõi đơn

6

Lưu hồ sơ:
Đơn đề nghị: Lưu tại phòng, ban chức năng
– Đơn khiếu nại, mẫu đơn tố cáo: Lưu tại Thanh tra Sở

Phòng chức năng/ Thanh tra

XEM THÊM: Cách viết mẫu đơn tố cáo, trình báo đúng quy định

Tóm lại vấn đề

Trên đâu là những mẫu đơn đề nghị, đơn kiến nghị được sử dụng phổ biến nhất và có thể dùng chung cho những trường hợp khác nhau. Hi vọng bài viết đã cung cấp những thông tin cần thiết mà bạn đọc đang tìm kiếm

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here