Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội cập nhật nội dung mới nhất

0
4466
Mẫu D01b-TS

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội được đơn vị gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội, nhằm yêu cầu cơ quan bảo hiểm sửa đổi và điều chỉnh các thông tin liên quan đến người lao động về thông tin bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp. Mẫu công văn đề nghị được dành cho đơn vị được ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo bài biết dưới đây để hiểu chi tiết hơn về mẫu D01B-TS.

Mẫu số D01b-TS Bảo hiểm xã hội mới nhất

Đơn vị:……….
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————o0o———–

Số:……………….

…….., ngày ….. tháng ….. năm …

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……………………………………………………………………….
Tên đơn .vị:………………………………………………………………………………………..
Mã số quản lý:……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
Nội dung:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Lý do:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Hồ sơ gửi kèm:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét và giải quyết theo quy định.
                                                                                Thủ trưởng đơn vị
                                                                   (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Tên đơn vị:…………………………… Mã số:………………………………….
Danh sách đề nghị
(Kèm theo công văn số: ………….. ngày…………….)

STTHọ và tênMã sốNội dung đề nghịMớiCăn cứ điều chỉnh
 1
 2
 3
 4
 5

Mẫu D01b-TS hay dùng

Mẫu D01B-TS bảo hiểm xã hội theo mẫu viết sẵn

Đơn vị:……….
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————o0o———–

Số:……………….

…….., ngày ….. tháng ….. năm ….

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………………………………………………..
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Mã số quản lý: 0123456
Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính của công ty
Nội dung: Báo giảm lao động
Lý do: Thôi việc từ tháng 7/2016
Hồ sơ gửi kèm:

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét và giải quyết theo quy định.
                                                                          Thủ trưởng đơn vị
                                                                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách điền mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

a. Mục đích: để đơn vị đề nghị cơ quan BHXH thay đổi và điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động.
b. Trách nhiệm lập: đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN
c. Thời gian lập: khi có phát sinh khi lập mẫu D01b-TS
d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ …).
e. Phương pháp lập:
Ghi đầy đủ những tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:

  • Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc có điều chỉnh.
  • Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc là điều chỉnh.
  • Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết và số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.
  • Danh sách gửi kèm: ghi chi tiết, họ tên, cũng như nội dung người lao động đề nghị điều chỉnh.

XEM THÊM Hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH – Lưu ý quan trọng bạn cần biết
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội là một trong những mẫu quan trọng mà người sử dụng lao động nên biết. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đọc có thể hiểu hơn về mẫu D01B-TS.

5/5 - (100 bình chọn)