Mẫu biên bản hủy hóa đơn được sử dụng phổ biến nhất

0
6347

Biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT là gì?

Mẫu biên bản hủy hóa đơn là văn bản dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai nên phải hủy. Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ.

Biên bản hủy hóa đơn theo mẫu được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————o0o————–

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ
– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Hôm nay, ngày ……./……./…… chúng tôi gồm có:
BÊN MUA: CÔNG TY …………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………..
Người đại diện: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………………..
BÊN BÁN: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………..
Người đại diện: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………….
Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn GTGT như sau:
1. Hoá đơn bị huỷ số: ……………… do ……………… phát hành ngày ………………………..
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn giá tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
Cộng tiền hàng
Thuế xuất GTGT: …………………….. Tiền thuế GTGT: ………………………………………………
Tổng cộng tiền thanh toán: …………………………………………………………………………………..
Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………

3. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. (ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa)
Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ biên bản hủy hóa đơn này.

                                 ĐẠI DIỆN BÊN MUA        
 
    ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
 

XEM THÊM: Biên bản thu hồi hóa đơn theo mẫu được sử dụng nhiều nhất

Hình mẫu biên bản hủy hóa đơn

Mẫu biên bản hủy hóa đơn
Tóm lại vấn đề

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here