Mẫu bản tường trình mới được sử dụng nhiều nhất

0
588

Mẫu bản tường trình sự việc là điều cần thiết đối với nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống. Theo thống kê của thông tấn xã Việt Nam, vào tháng 1/2020 cả nước diễn ra 1.300 vụ tai nạn giao thông và hàng ngàn trường hợp tranh chấp, kiện tụng khác. Trong các trường hợp đó, việc sử dụng biên bản tường trình vụ việc là điều cần thiết. Đây là 1 loại giấy tờ pháp lý giúp ghi nhận lại toàn bộ quá trình diễn biến vụ việc. Bạn có thể cùng JES xem những mẫu biên bản tường trình vụ việc mới nhất như sau:

Các mẫu biên bản tường trình vụ việc mới

Mẫu bản tường trình nghỉ học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
……….., ngày….tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC NGHỈ HỌC

Kính gửi: …………………………………….……………………………………………………………………………
Tên em là: ………………………………………………………………………………………………………………
Học sinh lớp: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Lý do nghỉ học: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm và sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!
Người làm tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Bản tường trình mất xe đạp, xe máy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….………, ngày………….tháng……..năm……
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc mất xe đạp

Kính gửi: Ban công an phường …………………
Tên tôi là…………….., hiện là học sinh lớp……..trường……………., trú tại số nhà ……….., phố …………, phường …………..
Tôi xin tường trình sự việc như sau:
Vào khoảng………… ngày…… tháng……….năm…………., tôi khóa xe ở vỉa hè bên ngoài để vào hiệu sách ………., số……..đường………….mua sách. Khoảng 15 phút sau trở ra, tôi không thấy xe của mình.

Tôi đã hỏi người xung quanh nhưng không ai để ý cả. Tôi làm bản tường trình này kính mong Ban Công an phường tìm giúp tôi chiếc xe. Đó là một chiếc mini Nhật cũ, màu trắng, chuông có một vệt lõm sâu.
Tôi xin cam đoan những điều tôi viết trong bản tường trình trên đây là sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người viết tường trình

Mẫu Bản tường trình mất giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
BẢN TƯỜNG TRÌNH
(V/v mất giấy tờ)

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………
Tôi tên: ……………………… Sinh ngày: ………………………………………………………………..
CMND số: ……………………….. Cấp ngày: ……………………… Tại: ………………………………
Thường trú tại đường …………………, phường ………………, quận ………………., TP ……………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nay tôi làm bản tường trình về việc bị mất giấy tờ ………………………………………. như sau:
Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong …………………………………… xem xét giúp tôi để tôi được nhận …………………………………… mới.
Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Bản tường trình vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
…………, ngày….tháng….năm….
BẢN TƯỜNG TRÌNH
(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)
Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày tháng năm: …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Trình độ chuyên môn được đào tạo: ………………………………………………………………….……………………………………………………………
Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..): …………………………………………..…………………………………………………………
Hệ số lương đang hưởng: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: …………………………………………………………………………………………………
Trình tự diễn biến sự việc: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều ……

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)

Mẫu bản tường trình tai nạn lao động

Ông/bà:…………………………………………. Chức vụ:………………………………………

Ông/bà:…………………………………………. Chức vụ:………………………………………………………

Ông/bà:…………………………………………. Chức vụ:……………………………………………………

  1. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                XÁC NHẬN                                                                                                    NGƯỜI LẬP ĐƠN

(Chữ   dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền,

 công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

                                                                                                                                         

 

 

Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông 

  1. Ông/bà:…………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………
  2. Ông/bà:…………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………
  3. Ông/bà:…………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………
  1. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                        XÁC NHẬN                                                                                            NGƯỜI LẬP ĐƠN

(Chữ   dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền,

 công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)                                                                                                                                                                         

 

LEAVE A REPLY