Home Định Nghĩa Mặt tiền tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Mặt tiền tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Mặt tiền tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Có phải bạn đang muốn mở rộng vốn từ vựng của mình ở lĩnh vực xây dựng? Nếu vậy thì từ mặt tiền là một trong những từ vựng bạn nên tìm hiểu. JES sẽ cung cấp cho bạn những mặt liên quan đến định nghĩa hay cách phát âm của từ này.
Đầu tiên là định nghĩa và cách phát âm của từ mặt tiền trong tiếng anh:

Tiếng Anh Phiên âm
Mặt tiền Facade  /fəˈsɑːd/

Trong định nghĩa của Cambridge Dictionary thì Facade có nghĩa là the front of a building, especially a large or attractive building tức là trước ngôi nhà, đặc biệt những ngôi nhà lớn, đáng chú ý.
Sau đây JES sẽ trình bày về cách dùng của Facade cho bạn: Facade được dùng như một danh từ trong câu. Ví dụ như dưới đây:

  • a classical facade

Nghĩa tiếng việt của từ này là: Một mặt tiền cổ điển
Hi vọng với những thông tin JES cung cấp sẽ có ích cho bạn.