Home Định Nghĩa Mặt tiền đường tiếng Anh là gì

Mặt tiền đường tiếng Anh là gì

Mặt tiền đường tiếng Anh là gì

Có phải bạn đang muốn nâng cao vốn từ vựng tiếng anh về xây dựng của mình. Mặt tiền đường là một từ vựng bạn nên tìm hiểu. Chính vì vậy, JES đã tìm hiểu và sẽ cung cấp cho bạn về định nghĩa và cách phát âm của từ mặt tiền đường trong tiếng Anh.
Chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa cũng như phát âm của từ này nhé:

Tiếng Anh Phiên âm
Mặt tiền đường Front line /ˌfrʌnt ˈlaɪn/

Hi vọng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp ở trên sẽ giúp bạn phần nào trong việc tìm hiểu về những từ vựng liên quan đến xây dựng.