Home Học tiếng Anh Từ điển Mất phương hướng tiếng anh là gì

Mất phương hướng tiếng anh là gì

Mất phương hướng tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh có thể được dịch là “disoriented”.“Mất phương hướng” là không biết đường đi hoặc không nhận biết được vị trí của mình trong môi trường xung quanh. Khi ai đó mất phương hướng, họ có thể cảm thấy bối rối, lạc lõng, và không biết làm thế nào để đến được đúng địa điểm. Phiên âm của từ “disoriented”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /dɪˈsɔːriəntɪd/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˌdɪsˈɔː.ri.ən.tɪd/

Mất phương hướng tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “mất phương hướng”:

 • Confused (Rối bời): Cảm giác không hiểu, lẫn lộn về thông tin hoặc địa điểm.
 • Bewildered (Bối rối): Bị làm bối rối và không hiểu rõ về tình huống.
 • Perplexed (Ngạc nhiên): Gặp khó khăn trong việc hiểu hoặc giải quyết một tình huống.
 • Dazed (Chói lọi): Cảm giác mơ mộng, không thể tập trung hoặc hiểu rõ.
 • Adrift (Lạc lõng): Mất hướng và không biết cách đi đúng.
 • Lost (Lạc lõng): Không biết đường đi hoặc vị trí hiện tại.
 • Disorganized (Mất tổ chức): Thiếu sự tổ chức, tạo ra sự mất phương hướng.
 • Disconcerted (Lo lắng): Làm mất tự tin và làm rối bời.
 • Disoriented (Mất phương hướng): Mất khả năng nhận biết vị trí và hướng đi.
 • Unsettled (Không ổn định): Cảm giác không ổn định và không chắc chắn về tình trạng hiện tại.
 • Off course (Lạc lõng đường đi): Đi sai hướng hoặc lạc lõng trên đường đi.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “mất phương hướng” trong tiếng Anh:

 1. After wandering through the dense forest, Sarah felt disoriented and struggled to find her way back to the trail. =>Sau khi lang thang qua khu rừng rậm, Sarah cảm thấy mất phương hướng và gặp khó khăn trong việc tìm đường trở lại con đường.
 2. The sudden change in weather left us disoriented, as the thick fog obscured the familiar landmarks. =>Sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến chúng tôi mất phương hướng, vì sương mù dày che phủ những điểm địa quen thuộc.
 3. Navigating through the labyrinthine streets of the old city, Tom became disoriented and relied on a map to find his way. =>Khi đi qua những con đường rối bời của thành phố cổ, Tom trở nên mất phương hướng và phải dựa vào một bản đồ để tìm đường.
 4. The disorganized layout of the maze left participants feeling bewildered and disoriented, making the challenge even more difficult. =>Sự bố trí không tổ chức của hành lang làm cho người tham gia cảm thấy ngạc nhiên và mất phương hướng, làm tăng khó khăn của thách thức.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM