Home Học tiếng Anh Từ điển Mang thai tiếng anh là gì

Mang thai tiếng anh là gì

Mang thai tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “pregnant”. Đây là thuật ngữ được sử dụng để mô tả tình trạng của một phụ nữ khi có thai, tức là cơ thể của người phụ nữ đang chở nón chúa, phôi thai hoặc em bé trong tử cung. Phiên âm “mang thai” theo tiếng Anh có thể được mô tả như sau:

 1. US English (Hoa Kỳ): /prɛgnənt/
 2. UK English (Anh): /ˈprɛgnənt/

Mang thai tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “mang thai” trong tiếng Anh:

 • Conception: (US) /kənˈsɛpʃən/ – (UK) /kənˈsɛpʃən/ – Sự thụ tinh, quá trình hình thành phôi thai.
 • Embryo: /ˈɛm.bri.oʊ/ – Phôi thai, giai đoạn phát triển sớm nhất của thai nhi.
 • Fetus: /ˈfiː.təs/ – Thai nhi, giai đoạn sau phôi thai đến khi sinh.
 • Maternity: /məˈtɜːr.nə.ti/ – Tình trạng hoặc quá trình của việc làm mẹ, thời kỳ mang thai.
 • Prenatal: /priːˈneɪ.t̬əl/ – Liên quan đến thời kỳ trước khi sinh, thời kỳ mang thai.
 • Ultrasound: /ˈʌltrəˌsaʊnd/ – Siêu âm, kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm để xem hình ảnh bên trong tử cung.
 • Gynecologist: /ˌdʒaɪ.nəˈkɑː.lə.dʒɪst/ – Bác sĩ phụ nữ, chuyên gia về sức khỏe phụ nữ.
 • Obstetrician: /əbˌstɛtrɪˈsɪʃən/ – Bác sĩ phụ nữ và thai nhi, chuyên về mang thai và sinh nở.
 • Labor: /ˈleɪ.bər/ – Sự chuyển dạ, quá trình sinh nở.
 • Postpartum: /ˌpoʊstˈpɑːr.təm/ – Liên quan đến thời kỳ sau khi sinh, đặc biệt là về sức khỏe của người mẹ và thai nhi sau sinh.

Dưới đây là 4 câu ví dụ liên quan đến “mang thai” trong tiếng Anh và được dịch ra tiếng Việt:

 1. She is eagerly awaiting the arrival of her baby and experiencing the joys of pregnancy.
  • Cô ấy đang nôn nao chờ đợi sự xuất hiện của đứa bé và trải qua niềm vui của việc mang thai.
 2. During pregnancy, it’s important for women to maintain a healthy lifestyle and attend regular prenatal check-ups.
  • Trong thời kỳ mang thai, quan trọng cho phụ nữ duy trì một lối sống lành mạnh và tham gia kiểm tra trước khi sinh đều đặn.
 3. Pregnancy brings about physical and emotional changes, and each woman’s journey is unique.
  • Mang thai mang lại những thay đổi về cảm xúc và thể chất, và mỗi hành trình của phụ nữ là độc đáo.
 4. The couple decided to attend prenatal classes together to prepare for the upcoming birthof their first child.
  • Cặp đôi quyết định tham gia lớp học trước khi sinh cùng nhau để chuẩn bị cho việc sinh con đầu lòng sắp tới.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM