Home Học tiếng Anh Từ điển Mảng bám trên răng tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Mảng bám trên răng tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” Mảng bám trên răng ” là “Tartar

Mảng bám trên răng là các lớp màng mủ, vi khuẩn, và các tác nhân khác tích tụ trên bề mặt của răng.

Phiên âm cách đọc “Tartar(noun ):

 1. Theo UK: /ˈtɑː.tər/
 2. Theo US: /ˈtɑːr.t̬ɚ/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Mảng bám trên răng 

 • Gingivitis  /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtɪs/: Viêm nướu.
 • Tooth Decay  /tuːθ dɪˈkeɪ/: Sâu răng.
 • Dental Hygiene  /ˈdɛntəl ˈhaɪdʒiːn/: Vệ sinh nướu răng.
 • Fluoride  /ˈflʊəraɪd/: Fluorua.
 • Mouthwash  /ˈmaʊθˌwɒʃ/: Nước súc miệng.
 • Flossing  /ˈflɒsɪŋ/: Sử dụng chỉ nha.
 • Dental Checkup  /ˈdɛntəl ˈtʃɛkʌp/: Kiểm tra răng hàm.
 • Oral Care  /ˈɔːrəl kɛər/: Chăm sóc răng miệng.

8 câu có chứa từ “Tartar với nghĩa là Mảng bám trên răng được dịch ra tiếng Việt.

 1. If you don’t brush and floss regularly, tartar can build up on your teeth.

  => Nếu bạn không đánh răng và sử dụng chỉ nha đều đặn, mảng bám trên răng có thể tăng lên.

 2. Tartar can contribute to gum disease and cavities if left untreated.

  => Mảng bám trên răng có thể góp phần gây viêm nướu và sâu răng nếu không được điều trị.

 3. Regular dental cleanings are essential for removing tartar and maintaining oral health.

  => Việc làm sạch răng định kỳ là quan trọng để loại bỏ mảng bám và duy trì sức khỏe nướu răng.

 4. The dentist uses special tools to scrape away tartar during a professional cleaning.

  => Bác sĩ nha khoa sử dụng các công cụ đặc biệt để gạt bỏ mảng bám trong quá trình làm sạch chuyên nghiệp.

 5. Tartar is often responsible for the yellow or brown discoloration on teeth.

  => Mảng bám thường là nguyên nhân gây màu vàng hoặc nâu trên răng.

 6. Using an antiseptic mouthwash can help prevent the formation of tartar between dental cleanings.

  => Sử dụng nước súc miệng chống khuẩn có thể giúp ngăn chặn sự hình thành của mảng bám giữa các lần làm sạch răng.

 7. Tartar buildup can make it more challenging to remove plaque through regular brushing.

  => Mảng bám trên răng có thể làm cho việc loại bỏ mảng bám thông qua việc đánh răng đều đặn trở nên khó khăn hơn.

 8. It’s important to address tartar early to prevent more severe dental issues in the future.

  => Quan trọng để xử lý mảng bám sớm để ngăn chặn các vấn đề nha khoa nặng nề hơn trong tương lai.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “Mảng bám trên răng“. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới. 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM