Home Học tiếng Anh Từ điển Mầm bệnh tiếng anh là gì

Mầm bệnh tiếng anh là gì

Mầm bệnh tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “pathogen.”

Pathogen là một tổng quát để mô tả các vi khuẩn, vi rút, nấm, hoặc các tác nhân gây bệnh khác có khả năng xâm nhập và làm tổn thương cơ thể của sinh vật.
Từ “pathogen” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈpæθ.ə.dʒən/ (đọc là “path-uh-jən”).
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈpæθ.ə.dʒən/ (đọc là “path-uh-jən”).

Mầm bệnh tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “mầm bệnh” (pathogen) trong tiếng Anh:

 • Infection (n): Nhiễm trùng, sự xâm nhập của mầm bệnh vào cơ thể.
 • Microorganism (n): Vi sinh vật, sinh vật nhỏ như vi khuẩn hoặc vi rút.
 • Virulence (n): Độ độc hại, mức độ độc hại của mầm bệnh.
 • Contagious (adj): Lây truyền, có khả năng truyền nhiễm từ người này sang người khác.
 • Immune System (n): Hệ thống miễn dịch, cơ thể chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh.
 • Epidemic (n): Dịch bệnh, sự lan truyền rộng rãi của một bệnh trong một cộng đồng hoặc vùng lãnh thổ.
 • Antibiotic (n): Kháng sinh, loại thuốc chống khuẩn để điều trị nhiễm trùng.
 • Vector (n): Vector, nguồn truyền nhiễm, như con muỗi truyền virus sốt xuất huyết.
 • Pathogenicity (n): Độ gây bệnh, khả năng của mầm bệnh gây ra bệnh lý.
 • Hygiene (n): Vệ sinh, các biện pháp để duy trì sạch sẽ và ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “mầm bệnh” trong tiếng Anh:

 1. The influenza virus is a highly contagious pathogen that spreads easily from person to person, causing seasonal epidemics. Vi rút cúm là một mầm bệnh có khả năng lây truyền cao, dễ dàng lan từ người này sang người khác, gây ra các đợt dịch cúm theo mùa.
 2. Proper hygiene practices, such as frequent handwashing, can help prevent the transmission of pathogens and reduce the risk of infectious diseases. Các biện pháp vệ sinh đúng đắn, như rửa tay thường xuyên, có thể giúp ngăn chặn sự truyền nhiễm của mầm bệnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.
 3. The immune system plays a crucial role in defending the body against pathogenic invaders, recognizing and eliminating them to maintain overall health. Hệ thống miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm lược của mầm bệnh, nhận biết và loại bỏ chúng để duy trì sức khỏe tổng thể.
 4. Vector-borne diseases, transmitted by organisms like mosquitoes or ticks, showcase how vectors can carry and spread pathogens, leading to outbreaks in certain regions. Các bệnh truyền nhiễm qua vector, được truyền bởi các sinh vật như muỗi hoặc ve, thể hiện cách các vector có thể mang và lan truyền mầm bệnh, dẫn đến sự bùng phát trong một số vùng nhất định.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM