Home Định Nghĩa Lưu Trữ Hồ Sơ Tiếng Anh Là Gì?

Lưu Trữ Hồ Sơ Tiếng Anh Là Gì?

Lưu Trữ Hồ Sơ Tiếng Anh Là Gì?

Lưu trữ hồ sơ tiếng Anh gọi là recordkeeping
Định nghĩa của việc lưu trữ hồ sơ bạn nên biết:
Lưu trữ hồ sơ nhân viên ngoài những gì mà pháp luật yêu cầu có thể giúp bạn có thêm quyết định trong chính sách nhân sự, ví dụ: tuyển dung, đào tạo, cơ hội, phát triển nhân sự, sa thải hay thăng chức. Những hồ sơ không đầy đủ có thể dẫn tới nhiều vẫn đề khi giải quyết những việc như vắng mặt, tần suất quay vòng lao động, ốm đau, đi muộn và vi phạm kỷ luật.
Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Lưu trữ hồ sơ tiếng Anh là gì?.