Home Định Nghĩa Lưu Trữ Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

Lưu Trữ Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

Lưu Trữ Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

Lưu trữ hàng hóa tiếng Anh gọi là storage of goods – stocking
Định nghĩa về Lưu trữ hàng hóa bạn nên biết:
Dự trữ (hay còn gọi là lưu trữ) hàng hóa trong kinh doanh thương mại là sự ngưng đọng của hàng hóa trong quá trình vận động từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Nó được hình thành từ khi hàng hóa nhập về kho, trạm cửa hàng của doanh nghiệp đến khi bán những hàng hóa đó cho khách hàng.
Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Lưu trữ hàng hóa tiếng Anh là gì?.