Home Định Nghĩa Luật sư tranh tụng tiếng Anh là gì

Luật sư tranh tụng tiếng Anh là gì

Luật sư tranh tụng tiếng Anh là gì

Luật sư tranh tụng tiếng Anh là barrister.
Luật sư tranh tụng là người sẽ tham gia vào quá trình tranh tụng bắt đầu từ khi các đương sự thực hiện quyền khởi kiện, giải quyết vụ án và kết thúc khi có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án.
Một số từ vựng liên quan đến luật sư tranh tụng trong tiếng Anh:

 • Luật sư (tiếng Anh là lawyer)
 • Luật sư tư vấn (tiếng Anh là solicitor/advising lawyer)
 • Thân chủ (tiếng Anh là client)
 • Tòa án (tiếng Anh là court/law court/court of law)
 • Tòa án nhân dân (tiếng Anh là The People’s Tribunal)
 • Quan tòa (tiếng Anh là judge)
 • Công tố viên/Kiểm sát viên (tiếng Anh là prosecutor)
 • Tranh tụng (tiếng Anh là fight)
 • Hệ thống pháp lý (tiếng Anh là legal system)
 • Căn cứ pháp lý (tiếng Anh là legal grounds)
 • Đối chất (tiếng Anh là cross-examination)
 • Lời khai (tiếng Anh là deposition)
 • Cáo trạng (tiếng Anh là indictment)
 • Chánh án (tiếng Anh là tribunal president)
 • Bồi thẩm đoàn (tiếng Anh là jury)