Home Học tiếng Anh Luật kinh doanh tiếng Anh là gì

Luật kinh doanh tiếng Anh là gì

Luật kinh doanh tiếng Anh là gì

Luật kinh doanh tiếng Anh là Business Law.
Mỗi nước có quy định về luật kinh doanh khác nhau. Ở nước ta, luật kinh doanh là thể thống nhất các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức kinh tế Nhà nước và trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp hay cá nhân.
Một số từ vựng liên quan đến luật kinh doanh trong tiếng Anh:

 • Luật Hiến pháp (tiếng Anh là Constitutional Law)
 • Luật Thương mại (tiếng Anh là Commercial Law hay Law on Commerce)
 • Luật Hình sự (tiếng Anh là Criminal Law)
 • Luật Dân sự (tiếng Anh là Civil Law)
 • Luật Hành Chính (tiếng Anh là Administrative Law)
 • Luật Sở hữu trí tuệ (tiếng Anh là Intellectual Property Law)
 • Luật Đất đai (tiếng Anh là Law on Land)
 • Luật Thuế (tiếng Anh là Tax Law)
 • Luật Thương mại quốc tế (tiếng A nh là International Trade Law)
 • Bộ Luật (tiếng Anh là Code (of Law))
 • Dự thảo luật (tiếng Anh là bill hay proposition)
 • Thông qua luật (tiếng Anh là to pass/to enact a law)
 • Ban hành luật (tiếng Anh là to pass/to approve a law)
Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn