Home Học tiếng Anh Từ điển Lông nách tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Lông nách tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Lông nách” được định nghĩa là “Armpit hair”.
Lông nách là lông mọc ở vùng dưới cánh tay.
Phiên âm cách đọc: Armpit hair.
– Theo UK: /ˈɑːm.pɪt heə(r)/
– Theo US: /ˈɑːrm.pɪt her/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến lông nách.

 • Shave /ʃeɪv/: Cạo
 • Trim /trɪm/: Cắt ngắn
 • Razor /ˈreɪzər/: Dao cạo
 • Depilatory cream: Kem tẩy lông
 • Waxing /ˈwæksɪŋ/: Tẩy lông
 • Epilation /ˌɛpɪˈleɪʃən/: Lột lông
 • Ingrown hair: Lông nằm sâu
 • Body hair: Lông trên cơ thể
 • Hair growth: Sự phát triển của lông
 • Regrowth /riːˈɡroʊθ/: Mọc lại
 • Laser hair removal: Loại bỏ lông bằng laser
 • Personal preference: Sở thích cá nhân

5 Câu có chứa từ Armpit hair trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. I decided to let my armpit hair grow out for a more natural look.
  → Tôi quyết định để lông nách mọc dài để có vẻ tự nhiên hơn.
 2. She uses a depilatory cream to remove her armpit hair and keep her underarms smooth.
  → Cô ấy sử dụng kem tẩy lông để loại bỏ lông nách và giữ cho khu vực dưới cánh tay mịn màng.
 3. Waxing is a common method of getting rid of armpit hair for a longer-lasting result.
  → Tẩy lông là một phương pháp phổ biến để loại bỏ lông nách với kết quả kéo dài lâu dài.
 4. He prefers to trim his armpit hair rather than completely shaving it off.
  → Anh ấy thích cắt ngắn lông nách của mình thay vì cạo hoàn toàn.
 5. Armpit hair serves a purpose in regulating body temperature and protecting the skin in the underarm area.
  Lông nách đóng vai trò trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và bảo vệ da ở khu vực dưới cánh tay.

Trên đây là bài viết của mình về lông nách (Armpit hair) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ lông nách trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM