Home Học tiếng Anh Từ điển Lọc máu tiếng anh là gì

Lọc máu tiếng anh là gì

Lọc máu tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được diễn đạt bằng cụm từ “blood filtration”.Lọc máu  biện pháp loại khỏi máu các phần tử có trọng lượng phân tử nhỏ, là các chất cặn của quá trình chuyển hóa. Phiên âm của “blood filtration”:

 • Tiếng Anh Mỹ: /blʌd fɪlˈtreɪʃən/
 • Tiếng Anh Anh: /blʌd fɪlˈtreɪʃən/

Lọc máu tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “blood filtration” hoặc “lọc máu”:

 • Renal System (Hệ thống thận): The organs, including the kidneys, that are involved in the filtration of blood.
 • Dialysis (Huyết phân): The process of artificially removing waste products and excess fluids from the blood when the kidneys are unable to do so.
 • Hemodialysis (Huyết phân lập): A method of dialysis where blood is filtered using a machine.
 • Peritoneal Dialysis (Huyết phân bụng): A type of dialysis that uses the lining of the abdomen to filter blood.
 • Nephron (Bộ lọc thận): The functional unit of the kidney responsible for filtering blood and producing urine.
 • Urea (Urea): A nitrogenous waste product that is excreted in urine.
 • Glomerulus (Các mao mạch thận): A network of tiny blood vessels in the kidneys where blood filtration occurs.
 • Catheter (Ống dẫn): A flexible tube used to deliver fluids into or withdraw fluids from the body.
 • Renal Failure (Thận suy): The condition where the kidneys are unable to function adequately.
 • Ultrafiltration (Siêu lọc): The process of separating small particles from a liquid during blood filtration.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “lọc máu” trong tiếng Anh:

 1. English: What is the purpose of kidney dialysis, and how does it function to remove waste and excess fluids from the blood? Vietnamese: Mục đích của quá trình lọc máu là gì, và nó hoạt động như thế nào để loại bỏ chất cặn và nước thừa từ máu?
 2. English: Can you explain the differences between hemodialysis and peritoneal dialysis, and how are they chosen based on an individual’s medical condition? Vietnamese: Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa chạy thận nhân tạo và chạy thận màng bụng, và chúng được chọn dựa trên tình trạng sức khỏe cụ thể của mỗi người như thế nào?
 3. English: How often do patients typically undergo blood filtration procedures, and what are the potential complications associated with prolonged dialysis treatments? Vietnamese: Bình thường, bệnh nhân phải thực hiện các quá trình lọc máu như thế nào thường xuyên, và có những vấn đề phức tạp nào liên quan đến việc điều trị chạy thận kéo dài không?
 4. English: In cases of acute kidney injury, what role does blood filtration play in supporting the recovery of kidney function, and are there specific indications for urgent dialysis intervention? Vietnamese: Trong trường hợp thận nhân tạo cấp tính, quá trình lọc máu đóng vai trò như thế nào trong việc hỗ trợ phục hồi chức năng thận, và có những chỉ định cụ thể nào cho can thiệp chạy thận khẩn cấp không?
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM