Home Chưa phân loại Loạn Thị Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn Nhất

Loạn Thị Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Loạn thị được gọi là Astigmatism, có phiên âm cách đọc là /əˈstɪɡ.mə.tɪ.zəm/.

Loạn thị “Astigmatism” là một tình trạng thị lực không đồng đều do hình dạng bất thường của giác mạc (còn gọi là giác mạc hình trái lê) hoặc các phần khác của mắt. Khi bị loạn thị, hình ảnh không được thu vào điểm lấy nét chính xác trên võng mạc, gây ra việc nhìn mờ hoặc biến dạng.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “loạn thị” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Blurred vision: Tầm nhìn mờ
  2. Cornea irregularity: Sự không đều của giác mạc
  3. Refractive error: Lỗi kính lệch
  4. Cylinder lens: Ống kính hình trụ
  5. Visual distortion: Biến dạng thị lực
  6. Eye prescription: Đơn kê đơn thuốc kính
  7. Eye examination: Kiểm tra mắt
  8. Corrective lenses: Kính sửa chữa
  9. Eye focus problem: Vấn đề tập trung của mắt
  10. Astigmatism correction: Sửa chữa loạn thị astigmatism

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Astigmatism” với nghĩa là “loạn thị” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I have astigmatism in my right eye, so I need glasses to correct it.
  => Tôi bị loạn thị mắt phải nên cần đeo kính để khắc phục.
 2. Astigmatism can cause blurry vision and eye discomfort.
  => Loạn thị có thể gây mờ tầm nhìn và khó chịu cho mắt.
 3. People with astigmatism may experience headaches due to visual strain.
  => Những người loạn thị có thể gặp đau đầu do căng thị giác.
 4. Contact lenses are available for those with astigmatism, providing clear vision.
  => Kính áp tròng có sẵn cho những người có loạn thị, mang lại tầm nhìn rõ ràng.
 5. Astigmatism correction is an essential part of an eye examination.
  => Việc sửa chữa loạn thị là một phần quan trọng của kiểm tra mắt.
 6. Eyeglasses with special lenses can effectively correct astigmatism.
  => Kính cận với tròng kính đặc biệt có thể hiệu quả sửa chữa loạn thị.
 7. Astigmatism may cause visual distortions, making straight lines appear curved.
  => Loạn thị có thể gây ra méo mó hình ảnh, làm cho đường thẳng trông cong.
 8. Regular eye check-ups are recommended for early detection of astigmatism.
  => Kiểm tra định kỳ mắt được khuyến khích để phát hiện sớm loạn thị.
 9. Astigmatism can be corrected with toric contact lenses for improved vision.
  => Loạn thị có thể được sửa chữa bằng kính áp tròng toric để cải thiện tầm nhìn.
 10. Lasik surgery is an option for some individuals with astigmatism seeking permanent correction.
  => Phẫu thuật Lasik là một lựa chọn cho một số người mắc chứng loạn thị muốn điều trị vĩnh viễn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM