Home Chưa phân loại Lỗ chân lông tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Lỗ chân lông tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Lỗ chân lông” có nghĩa là Pore với phiên âm Anh – Anh /pɔː(r)/ và Anh – Mỹ /pɔːr/

Một số từ liên quan đến “Lỗ chân lông”

  • Open Pore – /ˈoʊpən pɔːr/: Lỗ chân lông mở.
  • Closed Pore – /kloʊzd pɔːr/: Lỗ chân lông đóng.
  • Clogged Pores – /klɒɡd pɔːrz/: Lỗ chân lông bị tắc nghẽn.
  • Pore Size – /pɔːr saɪz/: Kích thước của lỗ chân lông.
  • Facial Pores – /ˈfeɪʃəl pɔːrz/: Lỗ chân lông trên khuôn mặt.
  • Minimize Pores – /ˈmɪnɪmaɪz pɔːrz/: Giảm thiểu lỗ chân lông.
  • Pore Cleansing – /pɔːr ˈklɛnzɪŋ/: Làm sạch lỗ chân lông.
  • Pore Strips – /pɔːr strɪps/: Băng keo làm sạch lỗ chân lông.
  • Pore Refining – /pɔːr rɪˈfaɪnɪŋ/: Làm mịn lỗ chân lông.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Lỗ chân lông” và dịch nghĩa

1. Large pores can make the skin appear uneven and textured.
=> Lỗ chân lông to có thể khiến cho da trở nên không đồng đều và có cấu trúc.

2. Using a toner regularly can help minimize the appearance of pores.
=> Sử dụng nước cân bằng da thường xuyên có thể giúp giảm thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông.

3. Cleansing your face twice a day is essential to prevent clogged pores.
=> Làm sạch da mặt hai lần mỗi ngày là quan trọng để ngăn chặn lỗ chân lông bị tắc nghẽn.

4. Pore strips are designed to remove blackheads and impurities from the skin.
=> Băng keo làm sạch lỗ chân lông được thiết kế để loại bỏ mụn đen và tạp chất từ da.

5. Some people have a genetic predisposition to larger pore size.
Một số người có khuynh hướng gen với kích thước lỗ chân lông lớn.

6. Pore-refining products often contain ingredients like salicylic acid or niacinamide.
=> Những sản phẩm làm mịn lỗ chân lông thường chứa các thành phần như axit salicylic hoặc niacinamide.

7. A good skincare routine can help keep pores clean and reduce breakouts.
=> Một chu trình chăm sóc da tốt có thể giúp duy trì sự sạch sẽ của lỗ chân lông và giảm mụn.

8. Heat can cause the pores to open, making it easier to cleanse the skin.
=> Nhiệt độ có thể làm mở rộng lỗ chân lông, làm cho việc làm sạch da trở nên dễ dàng hơn.

9. Pore size can be influenced by factors such as age, genetics, and skincare habits.
=> Kích thước lỗ chân lông có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tuổi tác, gen, và thói quen chăm sóc da.

10. Some people opt for laser treatments to refine the appearance of their pores.
=> Một số người chọn phương pháp điều trị bằng laser để làm mịn sự xuất hiện của lỗ chân lông.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.