Home Chưa phân loại Lo Âu Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Lo Âu Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Lo âu được gọi là Anxiety, có phiên âm cách đọc là /æŋˈzaɪ.ə.ti/.

Lo âu “Anxiety” là một trạng thái tâm lý không thoải mái, thường đi kèm với cảm giác bất an, lo lắng, hay sợ hãi về tương lai. Lo âu là một trạng thái tâm lý tự nhiên mà mọi người có thể trải qua trong cuộc sống hàng ngày.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “lo âu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Anxious: Lo lắng, bất an
 2. Worry: Lo lắng
 3. Nervous: Lo sợ, hồi hộp
 4. Apprehension: Sự lo ngại
 5. Fear: Nỗi sợ hãi
 6. Unease: Sự bất an
 7. Restlessness: Sự bồn chồn, lo lắng
 8. Panic: Hoảng sợ
 9. Stress: Căng thẳng
 10. Tension: Sự căng trước, căng thẳng

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Anxiety” với nghĩa là “lo âu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Constant anxiety can have a detrimental impact on both mental and physical health.
  => Lo âu liên tục có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả sức khỏe tâm lý và cơ thể.
 2. Individuals with anxiety disorders may experience heightened levels of fear and worry in various situations.
  => Những người có rối loạn lo âu có thể trải qua mức độ sợ hãi và lo lắng tăng lên trong nhiều tình huống.
 3. High levels of anxiety can lead to sleep disturbances and affect overall well-being.
  => Mức độ lo âu cao có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.
 4. Chronic anxiety often manifests in physical symptoms such as headaches and muscle tension.
  => Lo âu kéo dài thường biểu hiện qua các triệu chứng về thể chất như đau đầu và căng cơ.
 5. Anxiety management techniques, including deep breathing exercises, can be effective in reducing stress levels.
  => Các kỹ thuật quản lý lo âu, bao gồm các bài tập thở sâu, có thể hiệu quả trong việc giảm mức độ căng thẳng.
 6. It’s important to seek professional help if anxiety is significantly impacting your daily life.
  => Quan trọng là phải tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp nếu lo âu ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của bạn.
 7. Social anxiety can make it challenging for individuals to engage in social interactions and activities.
  => Lo âu xã hội có thể làm cho việc tham gia giao tiếp và hoạt động xã hội trở nên khó khăn.
 8. Excessive anxiety about health, known as health anxiety, may lead to frequent doctor visits and unnecessary medical tests.
  => Lo âu quá mức về sức khỏe, được gọi là lo lắng về sức khỏe, có thể dẫn đến việc phải đi khám bác sĩ thường xuyên và làm các xét nghiệm y tế không cần thiết.
 9. Parents may feel anxiety about their children’s well-being, especially during times of illness.
  => Phụ huynh có thể cảm thấy lo âu về sức khỏe của con cái, đặc biệt là trong những thời kỳ bệnh tật.
 10. Effective stress management is crucial for mitigating the impact of anxiety on one’s health.
  => Quản lý căng thẳng hiệu quả là rất quan trọng để giảm thiểu tác động của sự lo âu đối với sức khỏe của một người.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM