Lịch nộp các báo cáo thuế được cập nhật mới nhất

0
1191
Lịch nộp báo cáo thuế

Bạn đang tìm hiểu về lịch nộp báo cáo thuế theo quy định mới nhất hiện nay. Lịch nộp các loại báo cáo thuế như một nhắc nhở giúp bạn biết được thời điểm cũng như các giấy tờ, hồ sơ cần báo cáo trong năm, nhất là với các bạn mới làm kế toán. Hôm nay, chúng tôi xin tổng hợp và hướng dẫn chi tiết thời hạn nộp tờ khai từng loại thuế mời các bạn tham khảo.

Lịch nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Lịch nộp thuế GTGT

Những nhóm đối tượng được gia hạn theo Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP thực hiện kê khai và lịch nộp thuế của Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định pháp luật hiện hành, nhưng thời hạn nộp thuế được gia hạn dưới đây:

STT Kỳ tính thuế Thời hạn sau khi được gia hạn
01 Kỳ tính thuế tháng 03/2020 Chậm nhất là ngày 20/9/2020
02 Kỳ tính thuế tháng 04/2020 Chậm nhất là ngày 20/10/2020
03 Kỳ tính thuế tháng 05/2020 Chậm nhất là ngày 20/11/2020
04 Kỳ tính thuế tháng 06/2020 Chậm nhất là ngày 20/12/2020
05 Kỳ tính thuế Quý I/2020 Chậm nhất là ngày 30/9/2020
06 Kỳ tính thuế Quý II/2020 Chậm nhất là ngày 30/12/2020

Lịch nộp thuế TNDN

Kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định lịch nộp thuế TNDN sẽ được gia hạn thêm 5 tháng, đối với:

  • Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2019.
  • Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020.

Tuy nhiên, người nộp thuế cần phải lập Thư tra soát – Mẫu số C1-11/NS được ban hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC và chứng từ nộp thuế hoặc các thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

Lịch nộp thuế GTGT, thuế TNCN của cá nhân, hộ gia đình

Các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành kinh tế nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP có thể lịch nộp  thuế GTGT, TNCN chậm nhất là vào ngày 31/12/2020.
Lịch nộp các loại báo cáo thuế

Lịch nộp các loại báo cáo thuế

Lịch nộp những loại báo cáo thuế năm 2020 mới nhất gồm có lịch nộp các loại tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lịch nộp các báo cáo thuế

Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
1 20/01/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019
Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)
30/1/2020 Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019
Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019
Nộp lệ phí thuế môn bài năm 2020
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)
Nộp lệ phí thuế môn bài năm 2020
2 20/2/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 1/2020
Tờ khai Thuế TNCN tháng 1/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)
3 20/3/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 2/2020
Tờ khai Thuế TNCN tháng 2/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)
30/3/2020 Quyết toán Thuế TNDN năm 2019
Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
Báo Cáo Tài Chính năm 2019
Quyết toán Thuế TNDN năm 2019
Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
Báo Cáo Tài Chính năm 2019
4 20/4/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020
Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
5 02/5/2020 Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020
Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)
Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020
Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)
 20/5/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020
Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
6 20/6/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020
Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)
7 20/7/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020
Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)
30/7/2020 Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020
Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020 (nếu có)
Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020
 Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020
8 20/8/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 07/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)
9 20/9/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)
10 20/10/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020
Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)
30/10/2020 Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020
Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020(nếu có)
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính và thuế VAT Quý III/2020(nếu có)
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020
 Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020
11 20/11/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020
Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020(nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)
12 20/12/2020 Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020
Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Doanh nghiệp mới thành lập Doanh nghiệp đang hoạt động
Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trễ nhất là ngày cuối cùng của tháng.
Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Lịch nộp báo cáo thuế về thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trễ nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.
Nếu không có thay đổi về Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không cần phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1
Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc có thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì cần nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi, nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

Theo tháng Theo quý Tờ khai quyết toán năm
Chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo Chậm nhất là vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp  sát nhập, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể và chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là vào ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Hạn nộp vào ngày 31/3 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Lịch nộp báo cáo thuế là một trong những nội dung mà tổ chức và cá nhân nên quan tâm. Tránh trường hợp nộp trễ hay không nộp, mà phải chịu các mức phạt mà pháp luật Việt Nam có quy định.

5/5 - (100 bình chọn)