Cách lập hóa đơn đối xây dựng đúng với quy định pháp luật?

0
2281

Luật sư tư vấn về: Lập hóa đơn đối với hợp đồng giao khoán và thi công một số hạng mục công trình theo tiến độ thực tế.
Trong ngành xây dựng, các loại mẫu hóa đơn luôn là đòi hỏi phức tạp nhất. Dưới đây là thông tin chi tiết về mẫu hóa đơn mà bạn có thể tham khảo.

Nội dung tư vấn lập hóa đơn đối với xây dựng :

Kính gửi Công ty …….. Công ty tôi có tình huống như sau đây, kính nhờ Quý đơn vị xem xét tư vấn: Công ty của chúng tôi thuộc ngành xây dựng, có ký hợp đồng giao khoán thi công 1 số hạng mục công trình cho Công ty N. Trên hợp đồng hai bên thỏa thuận Bên A sẽ cung cấp toàn bộ Thép cho Bên B thi công (thay tạm ứng tiền cho Cty N thì chúng tôi sẽ chọn cách cung cấp vật tư trực tiếp theo tiến độ thực tế, Công ty tôi ký hợp đồng mua bán Thép với Công ty Y, và Cty Y xuất hóa đơn cho Cty chúng tôi). Khi nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư giá trị khối lượng mà Công ty N đạt được là 5 tỷ, trong đó giá trị Thép bên tôi cung cấp cho Công ty N là 2 tỷ (Như vậy, chúng tôi có hóa đơn mua thép đầu vào 2 tỷ, trên hồ sơ thanh toán với Công ty X ghi diễn giải một số nội dung sau:
+ Giá trị thực hiện: 5 tỷ
+ Chi phí vật tư do Bên A cấp: 2 tỷ
+ Giá trị còn lại sau khi trừ CP vật tư Bên A cấp (giá trị còn phải xuất hóa đơn): 3 tỷ Và Cty N xuất hóa đơn 3 tỷ giá trị tiền thi công hạng mục công trình đó cho chúng tôi.
Tỷ lệ bảo hành giữ lại của Công ty N là 5% trên tổng số 5 tỷ nghiệm thu với Chủ đầu tư.
Vậy xin hỏi cách làm như vậy có đúng quy định về pháp luật xây dựng và chế độ kế toán không, và chúng tôi phải điều chỉnh thế nào cho hợp lý, hợp lệ ? Trân trọng cảm ơn!
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến JES. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:
Theo thông tin bạn cung cấp, hợp đồng giao khoán thi công một số hạng mục công trình được thực hiện theo tiến độ thực tế cung cấp vật tư trực tiếp.
Điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “…Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng…”
Và Điều 144 Luật Xây dựng 2014 quy định về Thanh toán hợp đồng xây dựng:
“1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.
2. Các bên hợp đồng thỏa thuận về phương thức thanh toán, thời gian thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.
3. Bên giao thầu phải thanh toán đủ giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác…”
Công ty bạn ghi diễn giải trên hồ sơ thanh toán với Công ty N về Chi phí thực hiện và Chi phí vật tư do bên A cấp là phù hợp với quy định của pháp luật.
Tuy nhiên về Giá trị còn lại sau khi trừ chi phí vật tư bên A cấp thì chưa phù hơp với quy định của pháp luật. Vì vậy công ty bạn có thể điều chỉnh lại nội dung hợp đồng hoặc làm thêm phụ lục hợp đồng để phù hợp với thời điểm nghiệm thu công trình. Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình vào thời điểm nào thì phải đối chiếu với giá trị thực tế công ty bạn đã cung cấp cho công ty N.
Đối với nội dung còn lại của hóa đơn là do công ty bạn và công ty N thỏa thuận với nhau.
Hóa đơn xây dựng

 Thời điểm xuất hóa đơn trong xây dựng

Theo khoản 2 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định rằng:
Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng , lắp đặt xây dựng là thời điểm nghiệm thu , bàn giao công trình , hạng mục công trình , khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành , không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc là bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc mỗi lần bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng , giá trị hàng hóa , dịch vụ được giao tương ứng .
– Trường hợp các tổ chức kinh doanh bất động sản , xây dựng cơ sở hạ tầng , xây dựng nhà để bán , chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là vào NGÀY THU TIỀN.
 

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here