Home Học tiếng Anh Lan can tiếng Anh là gì -1 số ví dụ

Lan can tiếng Anh là gì -1 số ví dụ

Lan can tiếng Anh là gì -1 số ví dụ

Một trong những từ vựng bạn nên học khi nói về lĩnh vực nhà cửa hay xây dựng trong tiếng anh là từ lan can. Hãy cùng JES tìm hiểu về định nghĩa, cách phát âm cũng như cách dùng của từ lan can trong tiếng anh.
Đầu tiên JES sẽ cung cấp cho bạn định nghĩa cũng như cách phát âm của lan can:

Tiếng AnhPhát âm Anh-AnhPhát âm Anh Mỹ
Lan canbanister /ˈbæn.ɪ.stər/ /ˈbæn.ə.stɚ/

Với từ này thì 2 cách phát âm của Banister khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Với định nghĩa của Cambridge thì từ Banister được định nghĩa như sau: the row of posts at the side of stairs and the wooden or metal bar on top of them theo nghĩa tiếng Việt là: hàng cột ở cạnh cầu thang và thanh gỗ hoặc kim loại ở trên cùng.
Từ Banister được sử dụng như một Danh từ trong tiếng Anh. Dưới đây là một vài ví dụ về cách sử dụng của từ này:

  • to hold on to the banister/banisters

Nghĩa tiếng việt: giữ chặt lan can / lan can

  • The kids were sliding down the banisters.

Nghĩa tiếng Việt: Những đứa trẻ đang trượt xuống lan can.

Hi vọng những kiến thức sẽ giúp bạn phần nào trong việc học tiếng anh.