Home Định Nghĩa Kiến trúc tiếng Anh là gì – một số ví dụ

Kiến trúc tiếng Anh là gì – một số ví dụ

Kiến trúc tiếng Anh là gì – một số ví dụ

Kiến trúc tiếng Anh là gì là một trong những câu hỏi khá thường gặp khi các bạn “bập bõm” bước vào quá trình học chuyên ngành. Theo dõi bài viết dưới đây của JES để tìm hiểu rõ hơn nhé!

Nghĩa thông dụng Ví dụ
Architecture kiến trúc Valencia is famous for
its unusual architecture

Phát âm từ architecture trong tiếng Anh – Mỹ (NAmE) và Anh – Anh (BrE) không có khác biệt gì lớn. Giống cách phát âm bình thường của người Mỹ, chữ đuôi -r cần bật ra tiếng (uốn lưỡi), còn người Anh thì có thể có hoặc không uốn lưỡi âm -r đuôi này.

  • Giọng Anh – Anh (BrE): /ˈɑːkɪtektʃə(r)/
  • Giọng Anh – Mỹ (NAmE): /ˈɑːrkɪtektʃər/

Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể theo dõi các ví dụ và phần dịch nghĩa dưới đây:

  1. It was based on the von Neumann architecture of the IAS, developed by John von Neumann. (Nó được dựa trên kiến trúc von Neumann của IAS, được phát triển bởi John von Neumann)
  2. She studied architecture at the University of Florida graduating in 1974. (Cô ấy học kiến trúc tại Đại học Floria, tốt nghiệp năm 1974)
  3. The style is classified as Swahili architecture. (Phong cách được phân loại là kiến trúc Swahili)
  4. The combination of cultures influences the local architecture style, food, music, and customs. (Sự kết hợp của các nền văn hóa này ảnh hưởng đến phong cách kiến trúc địa phương, món án, âm nhạc và phong tục tập quán)

Hi vọng với phần dịch nghĩa và ví dụ cụ thể bên trên, các bạn đã tìm được cho mình đáp án của câu hỏi kiến trúc tiếng Anh là gì.