Home Học tiếng Anh Từ điển Khúc Xạ Tiếng Anh Là Gì

Khúc Xạ Tiếng Anh Là Gì

“Khúc xạ” trong tiếng Anh được dịch là “refraction.”Khúc xạ là một hiện tượng vật lý mà ánh sáng chuyển từ một môi trường sang một môi trường khác và thay đổi hướng di chuyển do sự chậm lại hoặc nhanh hơn của tia sáng trong môi trường mới. Phiên âm của từ “refraction”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /rɪˈfrækʃən/ hoặc /riˈfrækʃən/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /rɪˈfrækʃən/ hoặc /riˈfrækʃən/

Một số từ vựng liên quan đến “khúc xạ” trong tiếng Anh:

 • Chỉ số khúc xạ (Index of Refraction): Đo lường độ chậm lại của ánh sáng khi đi qua một chất so với khi nó đi qua không khí.
 • Tia chiếu (Incident Ray): Tia sáng đi vào một bề mặt chia cách giữa hai môi trường khác nhau.
 • Góc chiếu (Angle of Incidence): Góc giữa tia chiếu và phương thẳng đứng vuông góc với bề mặt chia cách.
 • Tia khúc xạ (Refracted Ray): Tia sáng đi ra khỏi một bề mặt chia cách giữa hai môi trường khác nhau.
 • Điều luật Snell (Snell’s Law): Một định luật trong quang học mô tả mối liên quan giữa góc chiếu và góc khúc xạ khi ánh sáng chuyển qua một biên giữa hai môi trường.
 • Góc khúc xạ (Angle of Refraction): Góc giữa tia khúc xạ và phương thẳng đứng vuông góc với bề mặt chia cách.
 • Khúc xạ ngoại suy (Extraordinary Refraction): Sự khúc xạ của ánh sáng trong các chất có cấu trúc tinh thể đặc biệt như trong các tinh thể uniaxial hay biaxial.
 • Khúc xạ đa suy giả định (Total Internal Reflection): Sự phản xạ toàn phần của ánh sáng khi tia sáng đi từ một chất có chỉ số khúc xạ cao sang một chất có chỉ số khúc xạ thấp.
 • Gương phản xạ nội suy (Internal Reflection): Sự phản xạ của ánh sáng tại bề mặt giữa hai chất có chỉ số khúc xạ khác nhau.
 • Kính lão (Convex Lens): Một loại kính có hình dáng cong ra và được sử dụng để tập trung ánh sáng về một điểm tiêu điểm.

Dưới đây là 5 câu ví dụ về “khúc xạ” được dịch ra tiếng Việt:

 1. When light passes from air into water, it undergoes refraction, causing the change in its direction. =>Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước, nó trải qua hiện tượng khúc xạ, gây ra sự thay đổi hướng di chuyển của nó.
 2. The index of refraction is a measure of how much light is bent as it enters a different medium. =>Chỉ số khúc xạ là một đơn vị đo lường cho việc ánh sáng bị uốn cong khi nó đi vào một môi trường khác.
 3. Snell’s Law mathematically describes the relationship between the angles of incidence and refraction. =>Định luật Snell mô tả toán học mối quan hệ giữa các góc chiếu và góc khúc xạ.
 4. Mirages are optical illusions caused by the refraction of light in layers of air with different temperatures. =>Các ảo tưởng là những hiện tượng quang học do sự khúc xạ của ánh sáng trong các lớp không khí có nhiệt độ khác nhau.
 5. The eye’s lens utilizes the principles of refraction to focus light onto the retina, allowing us to see images clearly. =>Thấu kính của mắt sử dụng nguyên lý khúc xạ để tập trung ánh sáng vào võng mạc, giúp chúng ta nhìn thấy hình ảnh rõ ràng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM