Khối Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

0
2852
khối văn phòng

Khối văn phòng tiếng Anh gọi là office
Khối văn phòng là gì?
Khối văn phòng là thuật ngữ chỉ về một khu vực, vị trí hoặc một phòng, tòa nhà mà trong đó mọi người sẽ làm việc cùng nhau. Ngoài ra những cuộc hội họp, tổ chức của doanh nghiệp, gặp đối tác cũng có thể tổ chức trong văn phòng.
Văn phòng cũng có thể chỉ là một phần của doanh nghiệp, thường gọi là văn phòng đại diện hoặc chi nhánh văn phòng.
Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Khối văn phòng tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)