Home Học tiếng Anh Từ điển Khối U Tiếng Anh Là Gì

Khối U Tiếng Anh Là Gì

Khối u trong tiếng Anh được dịch là “tumor”.Khối u là một tập hợp của các tế bào có thể phát triển không kiểm soát và tạo thành một khối lượng không tự nhiên trong cơ thể. Có hai loại khối U chính là Khối u lành tính (Benign Tumor) và Khối u ác tính (Malignant Tumor). Phiên âm của từ “tumor” trong tiếng Anh:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈtuː.mər/
 2. Tiếng Anh Anh (UK): /ˈtjuː.mər/

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “khối u” trong tiếng Anh:

 • Malignant (adj): Ác tính, nói về khối u có khả năng lây lan và gây nguy hiểm.
 • Benign (adj): Lành tính, nói về khối u không gây nguy hiểm và không lan rộ.
 • Metastasis (n): Ánh sáng, quá trình khối u lan rộ từ nơi ban đầu sang nơi khác trong cơ thể.
 • Biopsy (n): Xét nghiệm sinh học, quá trình lấy mẫu tế bào từ khối u để kiểm tra.
 • Oncologist (n): Bác sĩ chuyên khoa ung thư, chuyên gia về các vấn đề liên quan đến khối u.
 • Radiation therapy (n): Điều trị bằng tia X, một phương pháp điều trị sử dụng tia X để tiêu diệt tế bào ung thư.
 • Chemotherapy (n): Hóa trị, phương pháp điều trị sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt tế bào ung thư.
 • Tissue (n): Mô, nhóm tế bào hoặc tế bào tổ chức lại thành cấu trúc cụ thể trong cơ thể.
 • Screening (n): Sàng lọc, kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu của khối u hoặc bệnh lý khác.
 • Remission (n): Sự hồi phục, giai đoạn khi triệu chứng của bệnh giảm hoặc biến mất, thường sau quá trình điều trị.

Dưới đây là 5 câu ví dụ liên quan đến chủ đề “khối u” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. Malignant tumors are often more concerning due to their ability to metastasize, spreading cancer cells to other parts of the body.
  • Khối u ác tính thường gây lo lắng hơn vì khả năng lan rộ, đưa tế bào ung thư đến các khu vực khác trong cơ thể.
 2. A biopsy is necessary to determine whether a tumor is benign or malignant by examining a sample of tissue under a microscope.
  • Việc thực hiện xét nghiệm sinh học là cần thiết để xác định xem một khối u có tính lành tính hay ác tính thông qua việc kiểm tra mẫu mô dưới kính hiển vi.
 3. Oncologists play a crucial role in the diagnosis and treatment of tumors, specializing in the field of cancer care.
  • Bác sĩ chuyên khoa ung thư đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị khối u, chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc ung thư.
 4. Radiation therapy uses high-energy X-rays to target and destroy cancer cells, often employed as part of a comprehensive cancer treatment plan.
  • Điều trị bằng tia X sử dụng tia X năng lượng cao để nhắm đến và tiêu diệt tế bào ung thư, thường được áp dụng như một phần của kế hoạch điều trị ung thư toàn diện.
 5. Regular screening is essential for early detection of tumors, allowing for prompt intervention and improved chances of successful treatment.
  • Việc sàng lọc định kỳ là quan trọng để phát hiện sớm các khối u, tạo điều kiện cho can thiệp kịp thời và cơ hội tăng cường thành công trong điều trị.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM