Home Học tiếng Anh Từ điển Khối u lành tính tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Khối u lành tính tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “khối u lành tính” được định nghĩa là “Benign tumor”.
Khối u lành tính là các khối u tăng trưởng bên trong cơ thể nhưng không có khả năng gây ung thư.
Phiên âm cách đọc: Benign tumor
– Theo US: /bɪˈnaɪn ˈtuːmər/
– Theo UK: /bɪˈnaɪn ˈtjuːmə/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến khối u lành tính.

 • Cyst /sɪst/: Nang
 • Chondroma /kɒnˈdroʊmə/: U sụn
 • Fibroma /faɪˈbroʊmə/: U xơ
 • Osteoma /ˌɒstiˈoʊmə/: U xương
 • Lipoma /laɪˈpoʊmə/: U mỡ
 • Adenoma /ˌædɪˈnoʊmə/: U tuyến

4 Câu có chứa từ Benign tumor trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. The doctor confirmed that it was a benign tumor and not cancerous.
  => Bác sĩ xác nhận đó là một khối u lành tính và không phải là ung thư.
 2. She opted for surgery to remove the benign tumor and prevent any potential complications.
  => Cô ấy chọn phẫu thuật để loại bỏ khối u lành tính và ngăn chặn bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào.
 3. The ultrasound results showed a small, benign tumor in the thyroid gland.
  => Kết quả siêu âm chỉ ra một khối u nhỏ, lành tính trong tuyến giáp.
 4. Despite being a benign tumor, the doctor recommended regular check-ups to monitor its growth.
  => Mặc dù là một khối u lành tính, bác sĩ khuyến cáo kiểm tra định kỳ để theo dõi sự phát triển của nó.

Trên đây là bài viết của mình về khối u lành tính (Benign tumor) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ khối u lành tính trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM