Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa truyền nhiễm tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Khoa truyền nhiễm tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

“Khoa truyền nhiễm” trong tiếng Anh được gọi là “Infectious Disease Department” hoặc “Infectious Disease Unit.”  Đây là bộ phận trong hệ thống y tế chuyên nghiên cứu và điều trị các bệnh truyền nhiễm, tức là các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus, nấm, hoặc vi sinh vật khác -Phiên âm và cách đọc chuẩn của từ “Infectious Disease Department”:

 • Theo tiêu chuẩn Mỹ (US): /ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziz dɪˈpɑrtmənt/ hoặc /ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziz ˈjuːnɪt/
 • Theo tiêu chuẩn Anh (UK): /ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziːz dɪˈpɑːtmənt/ hoặc /ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziːz ˈjuːnɪt/

-Phiên âm và cách đọc chuẩn của từ “Infectious Disease Unit”:

 • Theo tiêu chuẩn Mỹ (US): /ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziːz ˈjuːnɪt/ hoặc /ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziz ˈjuːnɪt
 • Theo tiêu chuẩn Anh (UK): /ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziːz ˈjuːnɪt/ hoặc /ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziz ˈjuːnɪt/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến “khoa truyền nhiễm” trong tiếng Anh:

 • Infectious Disease Specialist: Chuyên gia bệnh truyền nhiễm – Bác sĩ chuyên khoa nghiên cứu và điều trị các bệnh truyền nhiễm.
 • Epidemiology: Dịch tễ học – Nghệ thuật và khoa học nghiên cứu về sự phổ biến và ảnh hưởng của các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng.
 • Pathogen: Chủng vi khuẩn, virus, hoặc sinh vật gây bệnh – Một tác nhân gây bệnh, thường là vi khuẩn, virus, hoặc nấm.
 • Contagious: Lây nhiễm – Có khả năng chuyển nhiễm từ người này sang người khác.
 • Quarantine: Cách ly – Sự cách ly một người hoặc một nhóm người để ngăn chặn sự lây lan của bệnh.
 • Outbreak: Bùng phát dịch bệnh – Sự gia tăng đột ngột của số lượng ca bệnh trong một khu vực cụ thể.
 • Immunity: Miễn dịch – Khả năng của cơ thể chống lại sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh.
 • Vector-borne Disease: Bệnh truyền nhiễm qua vector – Bệnh mà vi khuẩn hoặc virus được truyền từ người này sang người khác thông qua một vectơ như muỗi hay ve.
 • Pandemic: Đại dịch – Sự lây lan toàn cầu của một bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng nhiều quốc gia và khu vực.
 • Vaccination: Tiêm chủng – Quá trình chích một loại vắc xin để kích thích sự hình thành miễn dịch chống lại một bệnh nhất định.

Dưới đây là các câu ví dụ chứa từ “khoa truyền nhiễm” trong tiếng Anh:

 • The infectious disease specialist carefully analyzed the symptoms and conducted tests to identify the pathogen responsible for the outbreak in the community. → Chuyên gia bệnh truyền nhiễm đã phân tích cẩn thận các triệu chứng và thực hiện các thử nghiệm để xác định chủng vi khuẩn, virus gây ra sự bùng phát trong cộng đồng.
 • Epidemiology plays a crucial role in tracking and controlling the spread of contagious diseases, providing valuable insights for public health interventions. → Dịch tễ học đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và kiểm soát sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, cung cấp thông tin quý báu cho các biện pháp can thiệp về sức khỏe cộng đồng.
 • Quarantine measures were swiftly implemented to contain the contagious virus and prevent further transmission within the affected region. → Biện pháp cách ly đã được triển khai nhanh chóng để kiểm soát virus lây nhiễm và ngăn chặn việc truyền nhiễm thêm trong khu vực bị ảnh hưởng.
 • Public health campaigns emphasized the importance of vaccination to build immunity and protect the population from the spread of vector-borne diseases like Zika virus transmitted by mosquitoes. → Các chiến dịch sức khỏe cộng đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng để xây dựng miễn dịch và bảo vệ dân số khỏi sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm qua vector như virus Zika được truyền qua muỗi.
 • Global collaboration is essential in addressing pandemics, as infectious diseases can quickly cross borders, requiring coordinated efforts to control and mitigate their impact. → Sự hợp tác toàn cầu là rất quan trọng trong việc đối mặt với các đại dịch, vì các bệnh truyền nhiễm có thể nhanh chóng vượt qua biên giới, đòi hỏi những nỗ lực phối hợp để kiểm soát và giảm nhẹ tác động của chúng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM