Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa nội thần kinh tiếng anh là gì

Khoa nội thần kinh tiếng anh là gì

Khoa nội thần kinh tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “Neurology”. Do đó, bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh là “Neurologist”. Khoa nội thần kinh chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến hệ thống thần kinh, bao gồm não, tủy sống, cơ thể thần kinh ngoại biên, và các bệnh lý như đau đầu, đau dây thần kinh. Phiên âm tiếng Anh cho “Neurology”:

 • US: /njʊˈrɒlədʒi/ hoặc /njʊˈrɑːlədʒi/
 • UK: /njʊˈrɒlədʒi/ hoặc /njʊˈrɒlədʒi/

Khoa nội thần kinh tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “Nội thần kinh”:

 • Neurology (Nội thần kinh): The medical specialty that deals with disorders of the nervous system.
 • Neurologist (Bác sĩ nội thần kinh): A medical doctor who specializes in neurology.
 • Brain (Não): The organ inside the skull that controls the body’s functions, including thoughts, emotions, and actions.
 • Spinal Cord (Tủy sống): The bundle of nerves running down the spine that carries signals between the brain and the rest of the body.
 • Neuron (Tế bào thần kinh): A specialized cell transmitting nerve impulses; a nerve cell.
 • Synapse (Kẽ nối thần kinh): The small gap between two neurons where nerve impulses are transmitted by a neurotransmitter.
 • Peripheral Nervous System (Hệ thống thần kinh ngoại biên): The network of nerves outside the brain and spinal cord.
 • Multiple Sclerosis (Bệnh đa dạng sống cầu): A chronic disease affecting the central nervous system, including the brain and spinal cord.
 • Epilepsy (Bệnh động kinh): A disorder characterized by recurrent seizures.
 • Cerebral Palsy (Nhiễm sắc thể não): A group of disorders affecting movement and muscle coordination, often caused by damage to the brain before or during birth.

Dưới đây là 4 câu ví dụ sử dụng từ vựng “khoa nội thần kinh” trong tiếng Anh, và được dịch ra tiếng Việt:

 1. Patients with neurological disorders are often referred to the neurology department for specialized diagnosis and treatment.
  • Những bệnh nhân mắc các rối loạn thần kinh thường được chuyển đến khoa nội thần kinh để được chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.
 2. The neurology department conducts research to explore new therapies and interventions for various neurological conditions.
  • Khoa nội thần kinh tiến hành nghiên cứu để khám phá các phương pháp điều trị và can thiệp mới cho nhiều tình trạng thần kinh.
 3. Dr. Rodriguez, a leading neurologist in the neurology department, specializes in the treatment of movement disorders.
  • Tiến sĩ Rodriguez, một bác sĩ thần kinh hàng đầu trong khoa nội thần kinh, chuyên sâu trong điều trị các rối loạn chuyển động.
 4. The neurology department collaborates with other medical specialties to provide comprehensive care for patients with complex neurological issues.
  • Khoa nội thần kinh hợp tác với các chuyên ngành y khoa khác để cung cấp chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân mắc các vấn đề thần kinh phức tạp.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM