Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa mắt tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Khoa mắt tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

“Khoa mắt “ trong tiếng Anh được gọi là “Ophthalmology department”.
Khoa mắt là chuyên ngành trong y học chuyên sâu về nghiên cứu, chẩn đoán, và điều trị các vấn đề liên quan đến mắt và thị lực. Bác sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này được gọi là bác sĩ mắt.
Phiên âm cách đọc Ophthalmology department /ˌɑpθəˈmɑləʤi dɪˈpɑrtmənt/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Khoa mắt”

  • Conjunctiva: /ˌkɒndʒʌŋkˈtaɪvə/ – Màng nhầy
  • Iris: /ˈaɪrɪs/ – Tròng điều khiển ánh sáng
  • Optometry: /ɒpˈtɒmɪtri/ – Kỹ thuật thị lực
  • Eyelid: /ˈaɪlɪd/ – Mi mắt
  • Cataract: /ˈkætərækt/ – Đục thủy tinh thể
  • Glaucoma: /ɡləˈkoʊmə/ – Bệnh tăng áp trong mắt
  • Astigmatism: /əˈstɪɡmətɪzəm/ – Cận thị không đều
  • Prescription Glasses: /prɪˈskrɪpʃən ˈɡlæsɪz/ – Kính cận
  • Contact Lenses: /ˈkɒntækt ˈlɛnzɪz/ – Ống kính áp tròng
  • Cornea: /ˈkɔrniə/ – Giác mạc

6 Câu có chứa từ “Khoa mắt ” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. The Ophthalmology Department is where patients can receive comprehensive eye examinations and specialized care.
-> Khoa mắt là nơi bệnh nhân có thể nhận được kiểm tra mắt toàn diện và chăm sóc chuyên sâu.

2. Ophthalmology specialists in the Ophthalmology Department are skilled in diagnosing and treating various eye conditions.
->Các chuyên gia Mắt học trong Khoa mắt là những người có kỹ năng chẩn đoán và điều trị nhiều tình trạng mắt khác nhau.

3. The Ophthalmology Department provides services such as cataract surgery, laser eye treatments, and vision correction procedures.
-> Khoa mắt cung cấp các dịch vụ như phẫu thuật đục thủy tinh thể, điều trị mắt bằng laser, và các thủ tục sửa chữa thị lực.

4. The Ophthalmology Department is equipped with state-of-the-art technology for precise diagnostic procedures.
-> Khoa mắt được trang bị công nghệ hiện đại nhất để thực hiện các thủ tục chẩn đoán chính xác.

5. Patients with complex eye conditions are referred to the Ophthalmology Department for specialized consultations and treatments.
-> Bệnh nhân có các vấn đề mắt phức tạp được giới thiệu đến Khoa mắt để được tư vấn và điều trị chuyên sâu.

6. The Ophthalmology Department plays a crucial role in promoting eye health and preventing vision-related disorders.
-> Khoa mắt đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sức khỏe mắt và ngăn chặn các rối loạn liên quan đến thị lực.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Khoa mắt “ và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM