Home Chưa phân loại Khoa Lao Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Khoa Lao Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Khoa lao được gọi là Tuberculosis department, có phiên âm cách đọc là /tʃuːˌbɜː.kjəˈləʊ.sɪs dɪˈpɑːt.mənt/ (UK); /tuːˌbɝː.kjəˈloʊ.sɪs dɪˈpɑːrt.mənt/ (US).

Khoa lao “Tuberculosis department” có vai trò chủ yếu trong việc chẩn đoán, điều trị, và quản lý bệnh nhân mắc bệnh lao (tuberculosis). Sau khi xác định chẩn đoán, khoa lao có trách nhiệm phát đơn và giám sát việc điều trị bệnh nhân lao, thường bằng cách sử dụng các loại kháng sinh chống lao.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “khoa lao” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Tuberculosis: Bệnh lao
 2. Department: Khoa
 3. Diagnosis: Chẩn đoán
 4. Treatment: Điều trị
 5. Patient Management: Quản lý bệnh nhân
 6. Chest X-ray: Chụp X-quang ngực
 7. Sputum Test: Xét nghiệm nước bọt
 8. Antibiotics: Kháng sinh
 9. Prevention: Phòng ngừa
 10. Community Education: Giáo dục cộng đồng

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tuberculosis department” với nghĩa là “khoa lao” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Tuberculosis department is responsible for diagnosing and treating patients with tuberculosis.
  => Khoa lao có trách nhiệm chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mắc bệnh lao.
 2. The Chest X-ray is a common diagnostic tool used in the Tuberculosis department.
  => Chụp X-quang ngực là một công cụ chẩn đoán phổ biến được sử dụng tại khoa lao.
 3. Patients visiting the Tuberculosis department undergo sputum tests to determine the presence of the bacteria.
  => Bệnh nhân đến khoa lao sẽ thực hiện xét nghiệm nước bọt để xác định sự có mặt của vi khuẩn.
 4. The Tuberculosis department plays a crucial role in preventing the spread of tuberculosis in the community.
  => Khoa lao đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh lao trong cộng đồng.
 5. Antibiotics are prescribed by the Tuberculosis department for the treatment of tuberculosis.
  => Khoa lao kê đơn kháng sinh để điều trị bệnh lao.
 6. Community education programs organized by the Tuberculosis department aim to raise awareness about tuberculosis prevention.
  => Các chương trình giáo dục cộng đồng do khoa lao tổ chức nhằm tăng cường nhận thức về phòng ngừa bệnh lao.
 7. The Tuberculosis department conducts regular follow-ups to monitor the progress of patients undergoing treatment.
  => Khoa lao thực hiện theo dõi đều đặn để giám sát tiến triển của bệnh nhân đang điều trị.
 8. Early diagnosis at the Tuberculosis department is crucial for effective tuberculosis management.
  => Việc chẩn đoán sớm tại khoa lao là rất quan trọng để quản lý bệnh lao hiệu quả.
 9. The Tuberculosis department collaborates with other healthcare departments to enhance tuberculosis research.
  => Khoa lao hợp tác với các khoa khác trong ngành y tế để nâng cao nghiên cứu về bệnh lao.
 10. Tuberculosis department staff are dedicated to providing quality care for patients and promoting tuberculosis prevention measures.
  => Nhân viên của khoa lao cam kết cung cấp chăm sóc chất lượng cho bệnh nhân và thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa bệnh lao.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM