Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

“Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn” trong tiếng Anh được gọi là “Infection Control Department” hoặc “Infection Prevention and Control Department.”  Đây là bộ phận trong hệ thống y tế chịu trách nhiệm về việc phát triển và giám sát các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trong môi trường y tế. -Phiên âm và cách đọc chuẩn của từ “Infection Control Department”:

 • Theo tiêu chuẩn Mỹ (US): /ɪnˈfɛkʃən kənˈtroʊl dɪˈpɑrtmənt/ hoặc /ɪnˈfɛkʃən kənˈtroʊl dɪˈpɑrtmənt/
 • Theo tiêu chuẩn Anh (UK): /ɪnˈfɛkʃən kənˈtrəʊl dɪˈpɑːtmənt/ hoặc /ɪnˈfɛkʃən kənˈtrəʊl dɪˈpɑːtmənt/

-Phiên âm và cách đọc chuẩn của từ “Infection Prevention and Control Department”:

 • Theo tiêu chuẩn Mỹ (US): /ɪnˈfɛkʃən prɪˈvɛnʃən ənd kənˈtroʊl dɪˈpɑrtmənt/ hoặc /ɪnˈfɛkʃən prɪˈvɛnʃən ənd kənˈtroʊl dɪˈpɑrtmənt/
 • Theo tiêu chuẩn Anh (UK): /ɪnˈfɛkʃən prɪˈvɛnʃən ənd kənˈtrəʊl dɪˈpɑːtmənt/ hoặc /ɪnˈfɛkʃən prɪˈvɛnʃən ənd kənˈtrəʊl dɪˈpɑːtmənt/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến “khoa kiểm soát nhiễm khuẩn” trong tiếng Anh:

 • Hand Hygiene: Vệ sinh tay – Các biện pháp để giữ cho tay sạch để ngăn chặn lây lan vi khuẩn và virus.
 • Sterilization: Sự tiệt trùng – Quá trình loại bỏ tất cả các loại vi khuẩn, vi rút và vi sinh vật từ vật dụng y tế và môi trường.
 • Isolation: Cách ly – Sự tách rời bệnh nhân nhiễm khuẩn để ngăn chặn sự lây lan của bệnh.
 • Disinfection: Sự khử trùng – Quá trình giảm số lượng vi khuẩn và vi rút trên các bề mặt và vật dụng.
 • Personal Protective Equipment (PPE): Trang thiết bị bảo hộ cá nhân – Các đồ dùng như khẩu trang và găng tay để bảo vệ người làm việc khỏi nhiễm khuẩn.
 • Biohazard: Nguy cơ sinh học – Vật liệu có thể gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.
 • Infection Control Nurse: Y tá kiểm soát nhiễm khuẩn – Y tá chuyên nghiệp chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Outbreak Response: Phản ứng trước sự bùng phát – Các biện pháp và chiến lược được triển khai khi có dấu hiệu của sự lây lan rộng rãi của bệnh.
 • Cross-contamination: Nhiễm khuẩn chéo – Sự truyền nhiễm giữa các vùng, bề mặt hoặc vật dụng khác nhau.
 • Environmental Hygiene: Vệ sinh môi trường – Các biện pháp nhằm giữ cho môi trường làm việc hoặc điều trị sạch sẽ và an toàn từ vi khuẩn và chất độc hại.

 Dưới đây là các câu ví dụ chứa từ  “khoa kiểm soát nhiễm khuẩn” trong tiếng Anh:

 • The infection control nurse meticulously trained the healthcare staff on proper hand hygiene practices to minimize the risk of bacterial transmission. → Y tá kiểm soát nhiễm khuẩn đã đào tạo cẩn thận nhân viên y tế về các biện pháp vệ sinh tay đúng để giảm thiểu rủi ro truyền nhiễm vi khuẩn.
 • In response to the outbreak, the infection control department implemented strict isolation measures to contain the spread of the contagious virus within the hospital. → Đối với sự bùng phát, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đã triển khai biện pháp cách ly nghiêm ngặt để kiểm soát sự lây lan của virus lây nhiễm trong bệnh viện.
 • Cross-contamination was avoided in the surgical room through meticulous sterilization of equipment and adherence to strict infection control protocols. → Tránh nhiễm khuẩn chéo đã được thực hiện trong phòng mổ thông qua việc tiệt trùng cẩn thận các dụng cụ và tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Environmental hygiene practices were enhanced in the healthcare facility to ensure a clean and safe environment for both patients and medical staff. → Các biện pháp vệ sinh môi trường đã được tăng cường trong cơ sở y tế để đảm bảo môi trường sạch sẽ và an toàn cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế.)
 • The outbreak response team mobilized quickly, setting up screening stations and implementing quarantine measures to curb the spread of the infectious disease in the community. → Đội ngũ phản ứng trước sự bùng phát đã di động nhanh chóng, thiết lập các trạm kiểm tra và triển khai biện pháp cách ly để kiểm soát sự lây lan của bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM