Home Chưa phân loại Khoa da liễu tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Khoa da liễu tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Khoa da liễu” có nghĩa là Dermatology department với phiên âm /ˌdɜrməˈtɑləʤi dɪˈpɑrtmənt/

Một số từ liên quan đến “Khoa da liễu”

  • Skin condition – /skɪn kənˈdɪʃən/: Tình trạng của da.
  • Dermatologist – /ˌdɜːrməˈtɒlədʒɪst/: Bác sĩ da liễu.
  • Psoriasis – /səˈraɪəsɪs/: Bệnh viêm da.
  • Acne – /ˈækni/: Mụn trứng cá.
  • Dermatitis – /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da.
  • Melanoma – /ˌmɛləˈnoʊmə/: Ung thư da.
  • Rash – /ræʃ/: Nổi mẩn da.
  • Skincare – /ˈskɪnˌkɛər/: Chăm sóc da.
  • Sunscreen – /ˈsʌnˌskriːn/: Kem chống nắng.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Khoa da liễu” và dịch nghĩa

1. I have an appointment at the dermatology department to address my skin concerns.

=> Tôi có cuộc hẹn tại khoa da liễu để giải quyết vấn đề về da của mình.

2. The dermatology department offers specialized care for various skin conditions.

=> Khoa da liễu cung cấp chăm sóc chuyên sâu cho nhiều tình trạng da khác nhau.

3. Patients with severe acne are often referred to the dermatology department for advanced treatment.

=> Những bệnh nhân mắc mụn trứng cá nặng thường được giới thiệu đến khoa da liễu để điều trị cao cấp.

4. If you have a persistent rash, it’s advisable to schedule an appointment with the dermatology department.

=> Nếu bạn có một phát ban da kéo dài, nên đặt cuộc hẹn với khoa da liễu.

5. The dermatology department is equipped with state-of-the-art technology for accurate skin diagnostics.

=> Khoa da liễu được trang bị công nghệ hiện đại để chẩn đoán chính xác về tình trạng da.

6. I visited the dermatology department for a routine skin checkup and preventive care.

=> Tôi đã đến khoa da liễu để kiểm tra da định kỳ và chăm sóc phòng ngừa.

7. The dermatology department conducts research on innovative skincare treatments.

=> Khoa da liễu tiến hành nghiên cứu về các phương pháp điều trị chăm sóc da sáng tạo.

8. Skin cancer screenings are part of the dermatology department’s comprehensive services.

=> Việc kiểm tra ung thư da là một phần của các dịch vụ toàn diện của khoa da liễu.

9. The dermatology department collaborates with other specialties to provide holistic patient care.

=> Khoa da liễu hợp tác với các chuyên ngành khác để cung cấp chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.

10. If you notice any unusual changes in your skin, it’s essential to consult the dermatology department promptly.

=> Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào lạ lẫm trên da, quan trọng là phải tham khảo ý kiến của khoa da liễu ngay lập tức.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.