Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa chỉnh hình tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Khoa chỉnh hình tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

“Khoa chỉnh hình “ trong tiếng Anh được gọi là “Orthopedics department”.
Khoa chỉnh hình là lĩnh vực y học chuyên sâu chuyên nghiên cứu và điều trị các vấn đề liên quan đến xương, khớp, cơ, và hệ thống chỉnh hình cơ bản của cơ thể.
Phiên âm cách đọc Orthopedics department /ɔːrθəˈpiːdɪks dɪˈpɑːrtmənt/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Khoa chỉnh hình”

  • Orthopedic Surgeon: /ɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒən/ – Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình
  • Fracture: /ˈfræk.tʃər/ – Gãy xương
  • Joint: /dʒɔɪnt/ – Khớp
  • Arthritis: /ɑːrˈθraɪtɪs/ – Viêm khớp
  • Spine: /spaɪn/ – Cột sống
  • Muscle: /ˈmʌs.əl/ – Cơ bắp
  • Tendon: /ˈtɛn.dən/ – Gân
  • Orthosis: /ˈɔːrθoʊsɪs/ – Phương tiện chỉnh hình
  • Prosthesis: /ˈprɑːsθəsɪs/ – Phương tiện cứu thương

6 Câu có chứa từ “Khoa chỉnh hình ” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. The Orthopedics Department specializes in the diagnosis and treatment of musculoskeletal disorders, including fractures and joint conditions.
-> Khoa Chỉnh hình chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị các rối loạn cơ xương, bao gồm cả gãy xương và tình trạng khớp.

2. Patients with spinal issues are referred to the Orthopedics Department for comprehensive evaluations and personalized care plans.
-> Bệnh nhân có vấn đề về cột sống được giới thiệu đến Khoa Chỉnh hình để được đánh giá toàn diện và kế hoạch chăm sóc cá nhân.

3. Orthopedics specialists in the Orthopedics Department work collaboratively to provide optimal care for patients with orthopedic issues.
-> Các chuyên gia Chỉnh hình trong Khoa Chỉnh hình hợp tác để cung cấp chăm sóc tối ưu cho bệnh nhân có vấn đề chỉnh hình.

4. Educational programs organized by the Orthopedics Department aim to raise awareness about orthopedic health and injury prevention.
-> Các chương trình giáo dục do Khoa Chỉnh hình tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe chỉnh hình và phòng ngừa chấn thương.

5. Patients undergoing orthopedic procedures at the Orthopedics Department receive comprehensive pre-operative and post-operative care.
-> Bệnh nhân trải qua các thủ tục chỉnh hình tại Khoa Chỉnh hình nhận được chăm sóc toàn diện trước và sau phẫu thuật.

6. The Orthopedics Department plays a pivotal role in rehabilitation, helping patients regain mobility and functionality after orthopedic treatments.
-> Khoa Chỉnh hình đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi, giúp bệnh nhân khôi phục khả năng di chuyển và chức năng sau điều trị chỉnh hình.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Khoa chỉnh hình” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM