Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa cận lâm sàng tiếng anh là gì

Khoa cận lâm sàng tiếng anh là gì

Khoa cận lâm sàng tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh có thể được dịch là “Clinical Department”.“Khoa cận lâm sàng” là một bộ phận hoặc đơn vị trong môi trường y tế chuyên về việc thực hiện các phương pháp lâm sàng để chẩn đoán, điều trị, và theo dõi các bệnh nhân. Phiên âm của cụm từ “Clinical Department” như sau:

 • US: /ˈklɪnɪkəl dɪˈpɑːrtmənt/
 • UK: /ˈklɪnɪkl̩ dɪˈpɑːtmənt/

Khoa cận lâm sàng tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “khoa cận lâm sàng”:

 • Diagnosis (Chẩn đoán): Quá trình xác định bệnh hoặc tình trạng sức khỏe của bệnh nhân dựa trên các triệu chứng và thử nghiệm.
 • Treatment (Điều trị): Quá trình cung cấp chăm sóc y tế để khôi phục hoặc cải thiện sức khỏe của bệnh nhân.
 • Therapy (Phương pháp điều trị): Sự điều trị bằng các phương pháp y học, tâm lý hoặc vật lý để cải thiện tình trạng sức khỏe.
 • Patient Care (Chăm sóc bệnh nhân): Dịch vụ y tế và quan tâm được cung cấp cho bệnh nhân.
 • Medical Imaging (Hình ảnh y học): Sử dụng các kỹ thuật hình ảnh như X-quang, siêu âm, hoặc MRI để xem bên trong cơ thể.
 • Laboratory Testing (Kiểm tra phòng thí nghiệm): Các thử nghiệm được thực hiện trên mẫu máu, nước tiểu, hoặc các mẫu khác để đánh giá tình trạng sức khỏe.
 • Consultation (Tư vấn): Sự thảo luận và tư vấn giữa các chuyên gia y tế với nhau hoặc với bệnh nhân.
 • Medical Records (Hồ sơ y tế): Hồ sơ chứa thông tin về lịch sử sức khỏe và chăm sóc y tế của bệnh nhân.
 • Rehabilitation (Phục hồi chức năng): Quá trình hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng sau khi trải qua một sự kiện bệnh lý hoặc chấn thương.
 • Preventive Care (Chăm sóc phòng ngừa): Các biện pháp và dịch vụ y tế được thực hiện để ngăn chặn bệnh tình trước khi nó xuất hiện.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “khoa cận lâm sàng” trong tiếng Anh:

 • The Clinical Department at the hospital is equipped with state-of-the-art medical imaging technology to aid in accurate diagnoses. Khoa cận lâm sàng tại bệnh viện được trang bị công nghệ hình ảnh y học hiện đại nhằm hỗ trợ trong việc chẩn đoán chính xác.
 • Patients in need of specialized care are often referred to the Clinical Department where a team of experts collaborates to determine the most effective treatment plan. Những bệnh nhân cần chăm sóc chuyên khoa thường được giới thiệu đến Khoa cận lâm sàng, nơi một đội ngũ chuyên gia hợp tác để xác định kế hoạch điều trị hiệu quả nhất.
 • The Laboratory Testing section of the Clinical Department processes various samples, providing valuable insights into patients’ health conditions. Bộ phận Kiểm tra phòng thí nghiệm của Khoa cận lâm sàng xử lý nhiều loại mẫu, mang lại thông tin quan trọng về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
 • Rehabilitation services offered by the Clinical Department focus on helping individuals regain functional abilities after surgery or injury. Dịch vụ phục hồi chức năng của Khoa cận lâm sàng tập trung vào việc giúp cá nhân khôi phục lại khả năng hoạt động sau một ca phẫu thuật hoặc chấn thương.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM