Kho Xưởng Tiếng Anh Là Gì?

0
1977

Kho xưởng tiếng Anh gọi là warehouse
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Kho xưởng có thể bạn quan tâm:

 • Application for Collection: Đơn yêu cầu nhờ thu
 • Application for Documentary credit: đơn yêu cầu mở thư tín dụng
 • Application for Marine Cargo Insurance: giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
 • Application for Remittance: yêu cầu chuyển tiền
 • Arbitration: điều khoản trọng tài
 • Arrival notice: Thông báo hàng tới/đến
 • Article: điều khoản
 • As agent for the Carrier: đại lý của người chuyên chở
 • As carrier: người chuyên chở
 • Assurance: sự đảm bảo
 • Auction: Đấu giá
 • Authenticated: xác nhận (bởi ai. VD: đại sứ quán)
 • Authorized Certificate of origin: CO ủy quyền
 • Available with…: được thanh toán tại…
 • BAF (Bunker Adjustment Factor):Phụ phí biến động giá nhiên liệu

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Kho xưởng tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)