Khiếu nại tiếng Anh là gì

0
6383
Khiếu nại tiếng Anh là gì

Khiếu nại tiếng Anh là complain.
Khiếu nại là việc cá nhân hay tổ chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước hay người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Một số từ vựng liên quan đến khiếu nại trong tiếng Anh:

 • Đơn khiếu nại (tiếng Anh là legal complaint/complaint/petition)
 • Giải quyết khiếu nại (tiếng Anh là claims adjusting/resolve complaint)
 • Giải quyết tranh chấp (tiếng Anh là dispute settlement hay dispute resolution)
 • Hệ thống pháp luật (tiếng Anh là legal system)
 • Thủ tục hành chính (tiếng Anh là administrative formalities)
 • Thư giải trình (tiếng Anh là comfort letter)
 • Tư vấn pháp luật (tiếng Anh là legal advice)
 • Chuyên viên pháp lý (tiếng Anh là legal specialist)
 • Công ty luật (tiếng Anh là legal firm)
 • Phạt tiền (tiếng Anh là fine)
 • Phạt hành chính (tiếng Anh là administrative sanction/punishment)
5/5 - (100 bình chọn)