Khi nào dùng phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

0
1536
Cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Khi nào dùng phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, đây có thể là thắc mắc của nhiều người. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu – Mẫu HK02 được công dân sử dụng khi có nhu cầu thông báo về thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu như: Đăng ký tạm trú; đăng ký thường trú, điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Để biết khi nào dùng đến và cách viết mẫu HK02 theo đúng quy định. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung này, thông qua bài viết dưới đây.

Khi nào cần dùng đến phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu?

Được căn cứ theo khoản 2, Điều 3 của Thông tư 36/2014/TT-BCA thì phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu và nhân khẩu như:

 • Đăng ký tạm trú, đăng ký thường trú, điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;
 • Thay đổi nơi đăng ký thường trú và tạm trú;
 • Xóa đăng ký thường trú, và xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu;
 • Đổi và cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú;cấp giấy chuyển hộ khẩu;
 • Gia hạn tạm trú.

Khi có thay đổi các nội dung thông tin trong bản khai nhân khẩu thì công dân cần khai bổ sung bằng mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02 (mẫu trên), đồng thời chuyển cho cơ quan đăng ký và quản lý cư trú.

Cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Theo quy định tại Điều 9, Thông tư 36/2014 của Bộ Công an hướng dẫn cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu cụ thể:
Mục “Họ và tên chủ hộ”, “Quan hệ với chủ hộ”

 • Trường hợp đăng ký thường trú hoặc là đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc có thể sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký tạm trú hay đăng ký thường trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
 • Trường hợp được chủ hộ đồng ý nhập vào sổ hộ khẩu hoặc là sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý về việc cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi rõ mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;
 • Trường hợp điều chỉnh các thay đổi trong sổ tạm trú, sổ hộ khẩu, xóa đăng ký thường trú, tách sổ hộ khẩu; xóa đăng ký tạm trú; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, hay sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc có thể xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu và sổ tạm trú.

Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu” Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu.
Mục “Ý kiến của chủ hộ”: cần ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú hoặc là đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.
Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu:

 • Trường hợp cần xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận về việc trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung xác nhận gồm có: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ, tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc là xóa đăng ký thường trú;
 • Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận về việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

Ngoài ra, nếu người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng là người có thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu thì công dân cần kê khai những nội dung quy định tại mục II “Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu”.
XEM THÊM: Bản khai nhân khẩu theo mẫu HK01 được cập nhật mới nhất
Khi nào viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Yêu cầu chung khi ghi các mẫu khai HK01, HK02, HK05, HK07

 • Viết chữ rõ ràng, cùng một loại mực và không viết tắt.
 • Nếu không biết chữ hoặc là không tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ. Người kê khai hộ phải ký và ghi rõ họ tên.
 • Không tự ý tẩy xóa và sửa chữa làm sai lệch nội dung đã ghi.
 • Căn cứ dựa vào giấy khai sinh, CMND, sổ hộ khẩu (hoặc căn cước công dân), hộ chiếu… để ghi thông tin cá nhân chính xác.
 • Ghi tên cơ quan Công an trong mẫu: Trong những mẫu khai, ở 2 dòng trên cùng ngang với dòng “Cộng hòa Xã hội Việt Nam….”. Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp và dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền cấp những giấy tờ, hộ khẩu.
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là một trong những mẫu mà chúng ta hay gặp trong cuộc sống. Hy vọng bài viết này, sẽ đem đến cho bạn đọc những nguồn thông tin hữu ích.
5/5 - (100 bình chọn)