Home Học tiếng Anh Từ điển Kháng sinh tiếng anh là gì

Kháng sinh tiếng anh là gì

“Kháng sinh” trong tiếng Anh được dịch là “antibiotics”.“Kháng sinh” là một loại thuốc được sử dụng để chống lại và tiêu diệt vi khuẩn. Thuật ngữ “kháng sinh” được tạo ra từ hai từ gồm “anti” có nghĩa là “chống lại” và “biotic” có nghĩa là “được sinh sống”. Từ “antibiotics” có thể được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˌæntaɪˈbaɪˌɑtɪks/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˌæntɪˈbɪɒtɪks/

Dưới đây là 13 từ vựng liên quan đến “kháng sinh” trong tiếng Anh:

 1. Antibiotics: (n.) Kháng sinh – loại thuốc chống lại vi khuẩn.
 2. Bacteria: (n.) Vi khuẩn – một dạng vi sinh vật đơn bào.
 3. Infection: (n.) Nhiễm trùng – sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn hoặc vi rút trong cơ thể.
 4. Microorganism: (n.) Vi sinh vật – sinh vật nhỏ như vi khuẩn hoặc nấm.
 5. Resistance: (n.) Sự kháng cự – khả năng của vi khuẩn chống lại tác động của kháng sinh.
 6. Prescription: (n.) Đơn thuốc – tài liệu chứng nhận một bác sĩ đã kê đơn thuốc.
 7. Dosage: (n.) Liều lượng – lượng kháng sinh được kê đơn cho một lần sử dụng.
 8. Treatment: (n.) Điều trị – quá trình sử dụng kháng sinh để chữa trị nhiễm trùng.
 9. Side Effects: (n.) Tác dụng phụ – những thay đổi không mong muốn xuất hiện sau khi sử dụng kháng sinh.
 10. Immune System: (n.) Hệ thống miễn dịch – hệ thống bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.
 11. Allergy: (n.) Dị ứng – phản ứng của cơ thể với một chất gây kích thích.
 12. Pathogen: (n.) Chất gây bệnh – vi khuẩn, vi rút, hoặc nấm gây ra bệnh tật.
 13. Microbial Resistance: (n.) Sự kháng cự của vi khuẩn – khả năng chống lại tác động của kháng sinh của vi khuẩn.

Một số câu ví dụ liên quan đến “kháng sinh” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. The doctor prescribed a course of antibiotics to treat the bacterial infection in the patient’s throat.
  • Bác sĩ kê một chuỗi kháng sinh để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn trong họng của bệnh nhân.
 2. It’s crucial to complete the full dosage of the prescribed antibiotics to ensure the infection is completely eradicated.
  • Quan trọng để hoàn thành liều lượng đầy đủ của kháng sinh theo đơn để đảm bảo nhiễm trùng được loại bỏ hoàn toàn.
 3. Some individuals may experience allergic reactions such as rashes or difficulty breathing when taking certain types of antibiotics.
  • Một số người có thể trải qua phản ứng dị ứng như phát ban hoặc khó thở khi sử dụng một số loại kháng sinh.
 4. Doctors and scientists are increasingly concerned about the growing resistance of bacteria to common antibiotics, leading to challenges in treating infections.
  • Bác sĩ và nhà khoa học ngày càng quan tâm đến sự kháng cự gia tăng của vi khuẩn với kháng sinh thông thường, gây khó khăn trong việc điều trị nhiễm trùng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM