Home Học tiếng Anh Từ điển Kháng khuẩn tiếng anh là gì

Kháng khuẩn tiếng anh là gì

“Kháng khuẩn” trong tiếng Anh được dịch là “antibacterial.”Kháng khuẩn là thuộc tính của các chất hoặc tác nhân có khả năng ngăn chặn sự phát triển hoặc giết chết vi khuẩn. Phiên âm của “antibacterial” như sau:

 • Tiếng Anh (Mỹ): /ˌæntaɪbækˈtɪriəl/
 • Tiếng Anh (Anh): /ˌæntɪbækˈtɪəriəl/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “kháng khuẩn” trong tiếng Anh:

 • Antibacterial (Adjective): Kháng khuẩn.
 • Microorganism (Noun): Vi sinh vật.
 • Disinfectant (Noun): Chất sát trùng.
 • Hygiene (Noun): Vệ sinh.
 • Resistance (Noun): Sự kháng cự, sự chống lại.
 • Sanitize (Verb): Làm sạch, sát trùng.
 • Infection (Noun): Nhiễm trùng.
 • Bacterium (Noun): Vi khuẩn.
 • Immune System (Noun): Hệ thống miễn dịch.
 • Sterilization (Noun): Sự tiệt trùng.

Một số câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “kháng khuẩn” trong tiếng Anh và được dịch ra tiếng Việt:

 1. Regular handwashing is an essential part of maintaining good hygiene and helps in preventing the spread of infections.
  • Việc rửa tay đều đặn là một phần quan trọng để duy trì vệ sinh tốt và giúp ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng.
 2. Antibacterial wipes are convenient for quickly sanitizing surfaces and eliminating harmful bacteria.
  • Khăn lau kháng khuẩn rất tiện lợi để nhanh chóng làm sạch bề mặt và loại bỏ vi khuẩn có hại.
 3. The immune system plays a crucial role in the body’s resistance to infections and diseases.
  • Hệ thống miễn dịch đóng một vai trò quan trọng trong sự chống lại của cơ thể đối với nhiễm trùng và bệnh tật.
 4. Some cleaning products contain strong disinfectants to ensure thorough sterilization of medical equipment.
  • Một số sản phẩm làm sạch chứa chất sát trùng mạnh mẽ để đảm bảo tiệt trùng toàn bộ trang thiết bị y tế.
 5. Resistance to antibiotics is a growing concern in healthcare, urging the need for responsible antibiotic use.
  • Sự kháng cự với kháng sinh là một vấn đề ngày càng lớn trong lĩnh vực y tế, đặt ra yêu cầu về việc sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm.
 6. Proper sterilization procedures are imperative in industries like food processing to ensure product safety.
  • Quy trình tiệt trùng đúng đắn là cực kỳ quan trọng trong các ngành công nghiệp như chế biến thực phẩm để đảm bảo an toàn cho sản phẩm.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM